Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Historical Studies (CHS)

Biography Institute - Workshop by HUBERT VAN DEN BERG on avoiding trodden paths in archival research

When:Th 19-11-2020 13:00 - 16:00
Where:Online

This workshop will be held in Dutch.

A black and white photograph of a middle-aged man with a short beard and glasses. He is leaning one elbow on an ornate cast iron fence and looking into the distance. We see him in profile.
Prof. Hubert van den Berg

Professor Hubert van den Berg (Palacky universiteit, Tsjechië) zal op donderdag 19 november, 13-16 uur via Zoom een workshop verzorgen bij het Biografie Instituut. Tijdens de workshop zal hij ingaan op manieren om platgetreden paden in het archiefonderzoek te vermijden. Hoe kun je "nieuwe dingen" vinden - digitaal of anderszins - en wat is bij de interpretatie daarvan belangrijk. Van den Berg schreef studies over de historische avant-garde in Nederland, Oost-Europa en Scandinavië. In 2017 verscheen bij Vantilt zijn mooie boek Dada, een geschiedenis.

Belangstellenden kunnen de workshop op afstand volgen door een email te sturen aan het Biografie Instituut.