Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Research Research centres Research Centre for Historical Studies (CHS)

Symposium Fries Biografie Instituut

When:Th 12-03-2020 13:00 - 17:00
Where:Tresoar, Leeuwarden

This event will be Dutch-spoken.

Op donderdag 12 maart presenteren het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, het Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en uitgeverij Bornmeer het Fries Biografie Instituut.

‚ÄčOp verschillende manieren wil het Fries Biografie Instituut de totstandkoming van goede biografieën stimuleren. Een goede biografie tekent het verhaal van de persoon in het perspectief van zijn tijd. Niet alleen zijn de data van belang maar ook de betekenis voor de maatschappij, de wereld waarin de persoon leefde. Een goede biografie is een biografie die de lezer boeit, zonder toe te geven aan popularisering. Door te inventariseren, te stimuleren en door steun te geven aan de redactionele en financiële aspecten van een publicatie willen we de kennis over Fryslân en over aan Fryslân verbonden personen verrijken en vergroten.

Voor een nadere kennismaking nodigen wij u graag uit voor het symposium op 12 maart aanstaande in Tresoar.

Programma

  • 13:00 - Opening door voorzitter Hans Renders

Sprekers:

  • 13:20 - Goffe Jensma over Jelle Banga, arts te Franeker
  • 13:40 - Liuwe Westra over Tony Feitsma
  • 14:00 - Jolande Withuis in gesprek met Geart de Vries
  • 14:45 - Koffie en thee
  • 15:10 - Antoon Ott over Nanne Ottema
  • 15:30 - Jan Gulmans over Fokke Sierksma
  • 15:50 - Jan Minno Rozendal over Douwe Kalma
  • 16:10 - Forumdiscussie onder leiding van Geart de Vries. Deelnemers Yme Kuiper, Johanneke Liemburg, Hans Mol, Hans Renders en Pieter Sijpersma
  • 17:00 - Borrel

Wij zien u graag op 12 maart.

Hans Renders, Biografie Instituut
Geart de Vries, Historisch Centrum Leeuwarden
Bert Looper, Tresoar
Steven Sterk, Bornmeer

In verband met de beschikbare zitplaatsen verzoeken wij u vriendelijk uw deelname door te geven via info@tresoar.nl