Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchThe Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG)News

Alles is cultuur - Boekpresentatie

When:Fr 07-12-2018 15:00 - 16:45
Where:Universiteit Utrecht, Drift 21, zaal 006 (ingang via de Universiteitsbibliotheek, Drift 27

Alles is Cultuur

De cultuurgeschiedenis heeft de laatste veertig jaar een onstuimige groei door­gemaakt. Niet alleen keerde Johan Huizinga terug in de belangstelling, er kwam aandacht voor de sociale geschiedenis van cultuuruitingen, voor de mentaliteitsgeschiedenis en voor de studie van lichamelijkheid, emotie, ruimte, betekenistoekenning en toe-eigening. De cultural turn in de geesteswetenschappen breidde het domein van de cultuurgeschiedenis enorm uit. Cultuurgeschiedenis is niet langer wat er van de geschiedenis overblijft als de politieke en de sociaaleconomische geschiedenis hun aandeel hebben genomen; cultuurgeschiedenis gaat nu over alle aspecten van het verleden, beschouwd onder het gezichtspunt van de cultuur. Alles is cultuur.

Wessel Krul heeft die ontwikkeling van nabij meegemaakt, als student, jong docent en gerijpt hoogleraar, en hij heeft er zelf ook een duidelijke bijdrage aan geleverd. Zijn afscheid als hoogleraar in Groningen was een goede gelegenheid om een balans op te maken van wat de cultuurgeschiedenis in de afgelopen decennia heeft gepresteerd en hoe ze zich in de nabije toekomst verder zou kunnen ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de essaybundel Alles is cultuur. Vensters op moderne cultuurgeschiedenis. Deze bundel wordt op vrijdagmiddag 7 december feestelijk gepresenteerd in Utrecht. Drie sprekers zullen in het kort reflecteren op de bundel, het werk van de vertrokken hoogleraar of de cultuurgeschiedenis in het algemeen. ledereen is van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen.

Programma:

15.00 Inloop
15.30 Presentaties door Prof.dr. Joep Leerssen (UvA), Dr. Anneleen Arnout (RU/OU) en Dr. Babette Hellemans (RUG)
16.30 Korte reactie van Wessel Krul
16.45 Sluiting

Alles is cultuur. Vensters op moderne cultuurgeschiedenis, onder redactie van Remieg Aerts, Klaas van Berkel en Babette Hellemans, is uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum en is verkrijgbaar via de boekhandel. Omvang: 257 biz., met ill. Prijs: € 25,00