Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenOnderzoeksinstitutenThe Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG)News

NWO NSFC - Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas Joint Call for Proposals

06 February 2018

De pilot call Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas georganiseerd door JPI Urban Europe en the National Natural Science Foundation of China (NSFC), nodigt interdisciplinaire Sino-Europese consortia uit om in te dienen.

Om een antwoord te kunnen geven op de globale urbanisatie uitdagingen, zijn NSFC en JPI Urban Europe overeengekomen om een lange termijn samenwerking op te starten onder het strategische thema Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change. Deze pilot call is een gezamenlijk initiatief van negen Europese onderzoeksfinanciers die deel uitmaken van JPI Urban Europe en NSFC in China.

Read the full text on the NWO website

Last modified:23 July 2018 1.29 p.m.

More news