Skip to ContentSkip to Navigation
Research The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG) Education Ongoing PhD research

Completed Dissertations 2012-2013

Title Author Date
Talend lichaam. De visuele en haptische waarneming in de avant-gardepoëzie van Huidobro en Péret P.P.D. Devos November 2013
Re-Framing the Pícaro. The Transient Marginal of Early Modern Madrid between Possible World and Agent Perspective K. Mierau November 2013
Het Bildt is geen eiland. Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland C.J. Kuiken October 2013
Dealing with energy security in Europe. A comparison of gas market policies in the European Union and the United States T. Boersma September 2013
Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672 J. Brouwer

September 2013

Turning the Prism. Modernist Approaches in the Short Stories of the Hungarian Writer Margit Kaffka

J.M.C. Boode

September 2013
Naar een leefbare regio. Regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw

K.G. Melis

June 2013
Twee Leeuwen, Een Kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830-ca. 1900)

R. Dagnino

June 2013
Het geweten van Duitsland. Friedrich Meinecke als pleitbezorger van het Duitse historisme

R.A. Krol

June 2013
Messages from the Black Hole. Post-Soviet literature in search of a Russian identity

B. Noordenbos

May 2013
The Uses of Self-Publication in Late Medieval England

R.G. Critten

March 2013
Im Netzwerk der Kulturvermittlung. Sechs Autorinnen ind ihre Bedeutung für die Verbreitung skandinavischer Literatur und Kultur in West- und Mitteleuropa um 1900

E.I.H. Jiresch

March 2013
Keeping the European Union's Foreign Policy in Czech: A Study of the Czech Republic's Influence on the European Union's Foreign Policy vis-à-vis Russia and the Larger Post-Soviet Space

M. Neuman

March 2013
Leden van één lichaam. Denkbeelden over armen, armenzorg en liefdadigheid in de Noordelijke Nederlanden 1300-1650

A.H. Boele

January 2013
In vreemde grond geworteld. Prerafaëlitisme in de Nederlandse literatuur en beeldende kunst (1855-1910)

A.C. van Buul

January 2013
Making the African City. Dakar - Dar es Salaam - Kinshasa, 1920 - 1980

L.M.R. Beeckmans

January 2013
Architectuur van het Recht. Nederlandse Justitiegebouwen 1870-1914 R.L. Floor December  2012
Le conte de fées en images. Le rôle de l’illustration chez Perrault et Madame d’Aulnoy (1695-1800)

D.M. Hoogenboezem

December  2012
Powerful Streams. Exploring Enabling Factors for Adolescent Resilience to Flooding

C.W.J. de Milliano

December  2012
De Babyloniaca van Berossos van Babylon. Inleiding, editie en commentaar

G.E.E. De Breucker

November  2012
Patria ed Affetti. Jewish Identity and Risorgimento Nationalism in the Oeuvres of Samuel Luzzatto, Isaac Reggio, and David Levi

A. Grazi

November  2012
James Eastland: The Shadow of Southern Democrats, 1928-1966

M. Zwiers

October 2012
Een lekenboek in woord en beeld. De “Spegel der minschliken zalicheid”

B.J. Kramer

July 2012
De Voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS S.B. Kromhout June 2012
City and sanctuary in Hellenistic Asia minor

C.G. Williamson

June 2012
Tuning the Self. George Herbert’s Poetry as Cognitive Behaviour

E. van Es

May 2012
Das frühe avantgardistische Manifest. Eine diskurshistorische Analyse B. Hjartarson May 2012
On the Agora. Power and Public Space in Hellenistic and Roman Greece

C.P. Dickenson

April 2012
Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld van zijn tijd

D.H. van Netten

April 2012
Verdorven grensplaatsen. Ontmoetingen tussen moslims en niet-moslims in de Nederlandse literatuur (1990-2005)

S.J. Moenandar

March 2012
Hans Christian Ørsted.Natuurwetenschapper als estheticus J.Millekamp March 2012
Civil Society and the Politics of HIV/AIDS in Russia

U.D. Pape

March 2012
Polished cinema. Over de receptie van het werk van Andrzej Kondratiuk in Polen en het groteske

I. Guść

January 2012
Theaterbeleving in het belevenistheater. De architectuur van het theatergebouw als context voor de theaterervaring

M.L. Wilders

January 2012
Kunst en klant in de Nederlandse podiumkunsten. Naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek

K.S. Joostens

January 2012
Last modified:04 May 2018 10.53 a.m.
printView this page in: Nederlands