Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Research Huisartsgeneeskunde Research lines
University Medical Center Groningen

Onderzoekslijnen

Onderzoekslijnen Huisartsgeneeskunde

We onderscheiden bij de afdeling Huisartsgeneeskunde vier verschillende onderzoekslijnen. Binnen iedere lijn zijn verschillende korte en langlopende studies en projecten gaande. We geven via onderstaande links een outline per onderzoekslijn.

  1. COPD, astma en allergie in de huisartspraktijk
  2. Buik- en bekkenproblematiek in de huisartspraktijk
  3. Geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk
  4. Oncologie in de huisartspraktijk

Heb je nog vragen? We nodigen je van harte uit om contact op te nemen met de medewerkers die verbonden zijn aan de onderzoekslijnen. Zij beantwoorden je vragen graag! Voor algemene informatie kun je natuurlijk terecht bij Prof.dr. Marjolein Berger.

Onderzoekslijnen Ouderengeneeskunde

Het onderzoek focust zich op kwetsbare ouderen binnen en buiten het verpleeghuis, vanuit het perspectief van de specialist ouderengeneeskunde. We onderscheiden binnen de sectie ouderengeneeskunde drie verschillende onderzoekslijnen.  We hopen met dit onderzoek kennis te verzamelen die kan worden ingezet ter verbetering van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Onderzoek vindt plaats in de academische verpleeghuizen (zie: Universitair Zorginstellingen Netwerk Noord-Nederland). We geven via onderstaande links een outline per onderzoekslijn.

  1. Dementie
  2. Medicatieveiligheid
  3. Zorginnovatie voor kwetsbare ouderen

Heb je nog vragen? We nodigen je van harte uit om contact op te nemen met Froukje Boersma, senior onderzoeker en Sytse Zuidema, hoofd sectie ouderengeneeskunde.

Ben je geïnteresseerd in ons onderzoekswerk?

Eenmaal per twee maanden wordt een lunchbijeenkomst van de onderzoekssectie van de afdeling georganiseerd. Lopend, nieuw en afgerond onderzoek wordt hier gepresenteerd en van opbouwend commentaar voorzien. Alle medewerkers van de afdeling, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht bij Feikje Groenhof.

Registratie Netwerk Groningen

Om het onderzoek binnen de huisartsgeneeskunde een gedegen empirische basis te geven is geinvesteerd in het opbouwen en onderhouden van een groot regionaal netwerk van huisartspraktijken. Dit netwerk noemen we het Registratie Netwerk Groningen (RNG). Het RNG beheert sinds 1989 een omvangrijk databestand van de morbiditeit, medicatie en verwijzing van 18 huisartsen in noord-oost Nederland. Voor meer informatie kun je terecht bij dr. B.J. Kollen.

Universitair Zorginstellingen Netwerk Noord-Nederland

Om het onderzoek binnen de ouderengeneeskunde een gedegen empirische basis te geven is geïnvesteerd in het opbouwen en onderhouden van een groot regionaal netwerk van zorginstellingen. Dit netwerk noemen we het Universitair Zorginstellingen Netwerk Ouderen Noord-Nederland (UZONN). Voor meer informatie kun je terecht bij Janice van der Griend.

Laatst gewijzigd:23 februari 2015 10:28