Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Research Huisartsgeneeskunde
University Medical Center Groningen

Studentenonderwijs huisartsgeneeskunde

Jaarlijks beginnen ongeveer 440 studenten aan hun studie geneeskunde in Groningen. Het onderwijs is opgebouwd conform het curriculum G2010. De naam G2010 betekent dat in Groningen in het jaar 2010 de eerste basisartsen afstuderen volgens dit curriculum.

Kenmerken van de studie in G2010 zijn:

 • Bekwaamheidsgestuurd *, multidisciplinair en geïntegreerd
 • De patiënt centraal
 • De student actief
 • De docent als coach
 • De basisarts als life long learner

Doel van het curriculum is studenten een betere aansluiting te bieden met de verschillende vervolgopleidingen. Informatie over de drie bachelor en drie masterjaren van het G2010 curriculum is hier te vinden.

Eén op de drie à vier studenten wordt huisarts

Eenderde tot eenvierde deel van de basisartsen kiest voor het vak huisartsgeneeskunde. De overige studenten werken later samen met huisartsen. Kennis van de huisartsgeneeskunde en huisartsgeneeskunst is dan ook voor alle medische studenten van belang.

Huisartsgeneeskunde, hoe leer je dat?

Prominent komt het huisartsenvak in beeld in een vierweeks co-schap bij een huisarts. Hier voer je zelf consulten, krijg je feedback van je huisarts, kun je eigen doelen onder coaching van de huisarts bereiken.

De co-schappen vinden plaats in verschillende regio’s. Bekijk het overzicht van regio’s en ziekenhuizen. Elke student loopt alle co-schappen in een van deze regio’s.

Het onderwijs huisartsgeneeskunde wil bijdragen aan een afgewogen keuze voor het beroep dat de student willen uitoefenen.

Onderwijs Huisartsgeneeskunde in de bachelor- en masterjaren

In de Bachelorfase bestaat de inbreng van huisartsgeneeskunde uit:

 • huisartsgeneeskundige casuistiek en (patiënt)colleges in het eerstejaar
 • coaching van groepen eerstejaars bij beroepsvoorbereiding
 • (keuze)stages in het eerste, tweede- en derdejaar in de huisartspraktijk
 • tutorgroepen in tweede- en derdejaar
 • mentor van eerstejaarsgroepen die onderzoek leren doen

In de Masterfase is dit:

 • coaching van groepen vierdejaars in professionele ontwikkeling
 • vierweeksco-assistentschap huisartsgeneeskunde in jaar vijf
 • keuzeco-schap huisartsgeneeskunde in het laatste studiejaar

Per onderwijsprogramma zijn de te behalen bekwaamheden bekend en vindt feedback, beoordeling en toetsing plaats over het gerealiseerde kunnen en kennen.


Meer weten over Geneeskunde Studeren in Groningen?

Bekijk onze informatiepagina's

Meer weten over het leren doen van wetenschappelijk onderzoek?

Het reguliere G2010 curriculum voorziet studenten vanaf het begin van de opleiding van kennis en vaardigheden in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Per jaar:

In Bachelorfase:

 • Jaar 1: Kennismaking door te doen.
 • Jaar 2: Interpreteren van literatuur en experimentele gegevens
 • Jaar 3: Integreren: omgaan met en uitvoeren van –grootschalig-onderzoek

In de Masterfase:

 • Jaar 4: Kritische analyse en wetenschappelijk redeneren
 • Jaar 5: Vertalen van wetenschap naar medisch handelen
 • Jaar 6: Proeve van bekwaamheid

Doel is dat alle studenten de bekwaamheid ‘omgaan met wetenschap’ beheersen. Binnen de geneeskunde ligt de nadruk sterk op zogenaamde evidence based medicine, d.w.z. medisch handelen moet berusten op empirisch wetenschappelijk bewijs in plaats van uitsluitend varen op de eigen ervaring. Om evidence based medicine te kunnen realiseren moeten artsen vertrouwd zijn met het onderzoek waarop de 'evidence' berust.

Onderzoekslijnen huisartsgeneeskunde

Om als student onderzoekservaring op te doen, kun je aansluiten bij een afdeling zoals Huisartsgeneeskunde. Onze afdeling kent de volgende onderzoekslijnen rond het thema Huisartsgeneeskundige zorg voor patiënten met chronische gezondheidsproblemen. Zie menu “voor de onderzoeker”. Het eindresultaat van je onderzoek presenteer je in een forum van medeonderzoekers.

Speciale onderwijsprogramma’s en trajecten voor aanstaande top-onderzoekers

De opleiding kent ook speciale trajecten voor studenten met bijzondere belangstelling en talent voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zie menu “voor de onderzoeker”. Deze programma’s helpen de student zich tot onderzoeker te bekwamen en zich tijdens de basisopleiding al voor te bereiden op een promotieonderzoek.

Onderwijs Ouderengeneeskunde in Bachelor- en Masterjaren.

In de Bachelorfase

Ouderengeneeskunde is bij uitstek een vak waarin samenwerken met andere zorgverleners van belang is.

Speciale aandacht voor de zgn Big Five, of geriatrische reuzen wat geen “gewone” ziektes zijn maar effecten / uitingsvormen van al dan niet versnelde veroudering, soms op basis van duidelijk te onderscheiden ziektes / aandoeningen.

 • intellectuele achteruitgang
 • incontinentie
 • instabiliteit
 • immobiliteit
 • intoxicatie

De inbreng van ouderengeneeskunde bestaat uit.

Het bieden van keuzeprojecten en keuzecursussen soms in samenwerking met docenten uit andere vakken om de samenhang van vele problemen bij patiënten ontstaan uit aandoeningen duidelijk te maken.

Ook komen allerlei aspecten van het einde van het leven aanbod in het keuze project De Dokter en de Dood.

In de Masterfase

In het vijfde jaar Het bieden van plaatsen om het co-schap ouderengeneeskunde te kunnen lopen. Hier kan je de al verworven kennis in praktijk brengen, waarbij door de 1 op 1 begeleiding de combinatie van diagnostiek en behandeling door de coassistent zelf, vaak als een van de eerste keren gedaan kunnen worden.

In het zesde jaar wordt de mogelijkheid geboden om zowel semi-arts stage ouderengeneeskunde te lopen als ook de ruimte om de stage Wetenschap in het vakgebied ouderengeneeskunde te kunnen doen.

Coachen van groepen in het vierde en vijfde jaar bij professionele vorming, in het vervolg op beroepsvoorbereiding in de bachelor fase.

Laatst gewijzigd:15 juli 2020 17:04