Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchHeymans InstituteOrganisationEthical Committee Psychology

Ethische Commissie Psychologie (ECP)

Doelstelling

Onderzoeksprotocollen van leden van het Heymans Instituut voor Psychologisch Onderzoek beoordelen op de ethische aspecten, waarbij relevante nationale, Europese en internationale wetten, regels en richtlijnen in acht worden genomen.

Taken

  • Onderzoekers wanneer noodzakelijk verwijzen naar de lokale Medisch-Ethische Toetsings Commissie (METC);
  • Onderzoeksprotocollen waarvan de beoordeling positief was goedkeuren (de ECP geeft een verklaring van geen bezwaar af);
  • Goedkeuring van een protocol intrekken als er gronden zijn om aan te nemen dat voortzetting van het onderzoek tot onacceptabele situaties voor de deelnemers zou kunnen leiden, of bij hen onacceptabele risico’s met zich mee zou brengen.

De procedures van de ECP komen voort uit de Gedragscode voor Menselijk Onderzoek in de Sociale en Gedragswetenschappen zoals geformuleerd door het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen (zie Links pagina).

Samenstelling

Contact:

ecp rug.nl

Laatst gewijzigd:24 april 2018 12:21
printView this page in: English