Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekHeymans InstituteOrganisationEthical Committee Psychology

Ethische Commissie Psychologie

Doelstelling

De ECP toetst onderzoek bij de Afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Taken
  • informeren van onderzoekers in welke gevallen onderzoek moet worden voorgelegd aan de Medisch-Ethische Toetsings Commissie (METC);
  • toetsen op ethische normen van al het onderzoek dat niet aan de METC voorgelegd hoeft te worden.

Bij haar eigen toetsing baseert de ECP zich op de National Ethics Code of the Social & Behavioural sciences, de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO), op de Beroepscode van het NIP , en op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Leden van de ECP

Contact: ecp@rug.nl

De plicht om proefpersonen volledig te informeren

Onderzoekers zijn verplicht om proefpersonen volledig te informeren over de aard, duur, risico’s/bezwaren van het onderzoek voordat zij (schriftelijk) toestemming geven voor deelname (geïnformeerde toestemming/Informed Consent). Waar het om gaat, is dat mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken om wel of niet aan het onderzoek deel te nemen.

De plicht om proefpersonen te debriefen

Indien er in een onderzoek sprake is van misleiding, is de onderzoeker verplicht om de proefpersonen naderhand volledig op de hoogte te stellen van de aard van de misleiding en de reden hiervoor (Debriefing). Vervolgens wordt de ware aard van het onderzoek uitgelegd. Hiervoor kan de onderzoeker het te downloaden formulier voor Debriefing bij misleiding als leidraad gebruiken.

Bij misleidende onderzoeken is het meestal niet wenselijk dat de ware aard van het onderzoek uitlekt naar kandidaat-proefpersonen. In dat geval kan de onderzoeker ervoor kiezen om de proefpersoon een ‘geheimhoudingstermijn’ te laten ondertekenen voor de duur van de studie (bijv. tot de laatste meting). Hoewel een directe Debriefing het meest wenselijk is, bestaat er ook de mogelijkheid om alle proefpersonen na afloop van de studie tegelijk te Debriefen.

Verstrekken van onderzoeksresultaten

Het is wenselijk, maar niet verplicht, om proefpersonen na afloop van de studie een samenvatting van de onderzoeksresultaten te sturen. Door een samenvatting van de onderzoeksresultaten te verstrekken, wordt duidelijk dat de proefpersonen daadwerkelijk een bijdrage hebben geleverd aan wetenschappelijk onderzoek, en zullen proefpersonen gemotiveerd blijven om aan onderzoeken mee te doen. Dit is zeer waardevol voor onderzoekers van het Heymans Instituut voor Psychologisch Onderzoek, omdat nieuwe kennis over menselijk gedrag alleen verkregen kan worden wanneer gemotiveerde proefpersonen onderzocht kunnen worden.

Het ECP adviseert onderzoekers daarom onderzoeksgegevens terug te koppelen aan proefpersonen. Hiervoor kan hetzelfde format worden gebruikt als de Information Sheet.

Informatie voor onderzoekers

Informatie over het indienen van een verzoek om goedkeuring voor het uitvoeren van proefpersoononderzoek vindt u op het infonet van de Faculteit GMW. Daar vindt u ook alle benodigde formulieren, informatie over het doen van onderzoek met proefpersonen en diverse handleidingen.
Voor medewerkers:  http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/gmw/onderzoek/psychologie/
Voor studenten: http://myuniversity.rug.nl/infonet/studenten/gmw/onderzoek/psychologie/
NB U dient in te loggen (My University) om deze pagina's te bekijken.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2017 11:18
printOok beschikbaar in het: English