Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sHealthy AgeingHealthy ageing, population and societyOnderzoek

Missie

Speerpunt Healthy Ageing

Gezond en gelukkig ouder worden ofwel Healthy Ageing is een speerpunt van Noord-Nederland, waar de Rijksuniversiteit Groningen en vele andere partijen zich voor inzetten. Het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Healthy Ageing, Population and Society (HAPS) sluit daar bij aan. Epidemiologen, sociologen en demografen bundelen in HAPS hun uiteenlopende theoretische perspectieven en methoden. Dat resulteert in innovatief en vruchtbaar interdisciplinair onderzoek naar de rol van de sociale context bij het gezond en gelukkig ouder worden.

Achtergrond

In Nederland wonen anno 2014 ongeveer drie miljoen 65-plussers. In 2060 zullen dat er bijna vijf miljoen zijn. Het toenemende aantal 65-plussers en de toenemende levensverwachting stellen de maatschappij voor nieuwe uitdagingen. Eén daarvan is mensen stimuleren om zo lang mogelijk gezond te blijven. Een andere uitdaging is de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen zo lang mogelijk te behouden. Maar hoe wordt dit bereikt? Welke factoren zijn van invloed?

Onderzoeksmissie

HAPS onderzoekt de sociale en maatschappelijke context van gezondheid en welzijn gedurende de hele levensloop, voor zowel het individu, als op het niveau van groepen en van de gehele populatie. Gezondheid maar ook welzijn zijn belangrijke criteria voor het functioneren van mensen en van de maatschappij als geheel. Daarom richt HAPS zich op een breed scala van gezondheids- en welzijnsindicatoren. De missie van HAPS is kennis te genereren die helpt de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen.

De uitgangspunten en onderzoeksaanpak van HAPS zijn gepubliceerd in een artikel van de drie initiatiefnemers, epidemioloog Ronald Stolk, demograaf Inge Hutter en socioloog Rafael Wittek. Stolk, Hutter, Wittek. Population ageing research: a family of disciplines. Eur J Epidemiol 2009 [ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2771135/pdf/10654_2009_Article_9398.pdf .]

Laatst gewijzigd:02 augustus 2017 12:05
printOok beschikbaar in het: English