Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekToponderzoekMaatschappelijke thema'sHealthy Ageing

Van cel tot samenleving

Van cel tot samenleving

Ieder mens komt ter wereld met een unieke combinatie van genetische kansen en risico’s. Afhankelijk van de omstandigheden en leefstijl van het individu leiden die kansen en risico’s tot een meer of minder gezond en actief leven. Dit proces dat de hele levensloop omspant, begint al vóór de conceptie met de omstandigheden en leefstijl van de ouders die hun genen doorgeven. Kortom: de invloeden die iemands levensloop bepalen, variëren ‘van cel tot samenleving’.

Samenwerken

Ons onderzoek richt zich op de complete waaier aan invloeden én hun onderlinge verwevenheid. Dat de verschillende domeinen in samenhang onderzocht moeten worden, staat als een paal boven water. RUG en UMCG doen vanuit verschillende invalshoeken onderzoek om te komen tot innovatie in preventie, zorg en behandeling. Onderzoekers werken vaak samen met collega’s uit andere faculteiten en met partners op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Noord-Nederland als proeftuin

Noord-Nederland is de proeftuin die als voorbeeld kan dienen voor regio’s in de rest van Nederland en Europa en voor andere landen die met dezelfde problematiek worstelen.

Laatst gewijzigd:13 juli 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English