Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenHanze Studie Centrum

Hanze Studie Centrum

Faculteit der Letteren

De Hanze geldt tegenwoordig als symbool voor interregionale samenwerking, verdraagzaamheid en economische vooruitgang in het Noordzee- en Oostzeegebied. De studie van de historische relaties tussen het Noordzee- en Oostzeegebied, en die tussen de Nederlanden en de Hanze in het bijzonder, heeft tegen deze achtergrond sterk aan belang gewonnen. Groningen, de economische poort naar Noord-Europa en de enige Nederlandse universiteitsstad met een Hanzeverleden, is het meest aangewezen om hierin een voortrekkersrol te spelen.

Het Hanze Studie Centrum heeft de volgende doelstellingen:

  • verkrijgen en overdragen van kennis op het gebied van de geschiedenis van de Hanze
  • functioneren als documentatie- en kenniscentrum betreffende de historische betrekkingen tussen het Noordzee- en Oostzeegebied in het algemeen en tussen het noordoosten van Nederland en de Hanze in het bijzonder
  • ontsluiten van archiefbestanden door middel van inventarisatie en digitale editieprojecten
  • functioneren als internationaal wetenschappelijk trefpunt, door workshops en symposia te organiseren
  • ondersteunen van nieuw onderzoek binnen en buiten de bestaande universitaire kaders
  • aanhaken bij internationale onderzoeksgroepen
  • adviseren en ondersteunen van diverse culturele manifestaties, zoals tentoonstellingen, publiekslezingen en cursussen

Het Hanze Studie Centrum, dat is opgericht in het voorjaar 2002 gebruikt het begrip Hanze als een pars pro toto, want de aandacht gaat niet alleen uit naar de middeleeuwen, maar ook naar de posthanzeatische betrekkingen van Nederland met de landen rond de Oostzee.

Laatst gewijzigd:09 november 2012 09:56
printOok beschikbaar in het: English