Skip to ContentSkip to Navigation
Bureau Groninger Taal en CultuurVROAG&ANTWOORD - Groningen

Vroag&Antwoord - Groningen

Met het onderzoeksproject Vraog&Antwoord proberen we via een reeks vragenlijsten allerlei elementen van het Gronings in beeld te krijgen. De laatste vragenlijst van Groningen stond online tot 1 juli 2015. Er wordt (voorlopig) geen nieuwe vragenlijst ter invulling online geplaatst.

Van november 2012 tot en met juni 2015 zijn wekelijks resp. veertiendaags kwesties en woorden uit het onderzoeksproject behandeld op Radio Noord en in het Dagblad van het Noorden. Lees meer >


Vragen?

Natuurlijk kunt u ons ook altijd vragen via de e-mail stellen: hetverhaalvanhetgronings@gmail.com.

Laatst gewijzigd:05 november 2015 16:24