Skip to ContentSkip to Navigation
Bureau Groninger Taal en Cultuur

Bureau Groninger Taal en Cultuur

Welkom bij het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC).

Momenteel bereiden wij een integratie voor van de beide instellingen die zich bezighouden met Groninger taal en cultuur: wijzelf natuurlijk en onze collega’s van het Huis van de Groninger cultuur dat bij de Groninger archieven is ondergebracht. Per 1 januari zullen we samenwerken binnen het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur. De universiteit zal zich binnen dit centrum blijven bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. Deze website blijft voorlopig wel bestaan en zal dienen als repository van wetenschappelijk onderzoek naar de Groningse Taal en Cultuur.

Prof. dr Goffe Jensma  is ad interim hoofd van het Bureau Groninger Taal en Cultuur. Aan het BGTC was Siemon Reker tot 15 maart 2016 als hoogleraar Groninger taal en cultuur en als hoofd verbonden.

Agenda