Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Dyslexie Onderzoek Groningen

Vervolg Langlopend Onderzoek Dyslexie

Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft als doel om de leesontwikkeling van kinderen met en zonder een risico op dyslexie verder te volgen. Het huidige onderzoek is een vervolg op het landelijke langlopend onderzoek dyslexie wat eerder in Groningen heeft gelopen. Met behulp van het huidige onderzoek willen we er achter komen waarom sommige kinderen wel, en andere kinderen geen of veel minder moeite hebben met (begrijpend) lezen eind groep 8 en op de middelbare school. Ook willen we kijken of er een verband is tussen de hersenactiviteit en het leesniveau.

Methoden

Om de hersenactiviteit te meten wordt in groep 6 gebruik gemaakt van ElectroEncephaloGraphy (EEG). Dit is een ongevaarlijke methode waarbij de electrische activiteit van de hersenen gemeten wordt terwijl iemand een taak doet. Naast dit EEG onderzoek worden er ook diverse lees- en spellingtaken afgenomen.

In het vervolgonderzoek op het EEG onderzoek, aan het begin van de middelbare school wordt MRI gebruikt. Hierbij worden een soort plaatjes van de hersenen gemaakt terwijl een taak wordt uitgevoerd. Ook wordt er gekeken naar de verbindingen tussen verschillende gebieden in de hersenenen. Naast het MRI onderzoek worden ook leestaken en taken in het Engels afgenomen. Omdat Engels namelijk een taal is waarbij de klank-letter relatie vaak onduidelijk is hebben mensen met dyslexie hier vaak moeite mee.

In de toekomst zult op deze pagina ook informatie vinden over resultaten en publicaties die zijn voortgekomen uit het Dyslexie Onderzoek Groningen.

fmri
Laatst gewijzigd:14 februari 2019 15:38