Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Dyslexie Onderzoek Groningen

Symposium: Gevorderde Lezers met Dyslexie

Laatste promotie langlopend onderzoek dyslexie: Dutch Dyslexia Programme

Vrijdag 11 januari 2019 vindt het afsluitend symposium plaats over de laatste fase van een groot onderzoek dat in 1998 van start ging: het Langlopend Onderzoek Dyslexie, ook wel bekend onder de naam Dutch Dyslexia Programme (DDP). In totaal 300 kinderen mét en zónder familiair risico op dyslexie zijn intensief gevolgd vanaf de leeftijd van 2 maanden tot 14 jaar. De dag vóór het symposium verdedigt Ellie van Setten om 16.15  in het academiegebouw haar proefschrift getiteld: ‘Neurolinguistic profiles of advanced readers with developmental dyslexia’.

Eerdere publicaties van het DDP betroffen de vroege risicofactoren en het beginnend lezen van kinderen met dyslexie en een familiair risico op dyslexie. Dit proefschrift én het symposium richten zich vooral op de fase van het gevorderd lezen: eind basisonderwijs, en voortgezet en hoger onderwijs.

Het symposium is breed toegankelijk voor zowel wetenschappers als mensen uit de praktijk. De openingslezing van Ellie van Setten is gericht op een breder algemeen publiek, waaronder mensen met dyslexie.

Het symposium vindt plaats in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De voertaal is Nederlands.

booksymposium

Praktische Informatie

Datum en Tijd: 11 januari 2019, 10-16.30

Locatie: Academiegebouw, Broerstaat 5, Groningen

Registratie: Verplicht voor 5 januari 2019, via het formulier onder aan deze site.

Kosten: Mogelijk een bijdrage van € 10,- voor de lunch, te betalen ter plekke. Zodra dit bekend is zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Dit geldt uiteraard niet voor wie alleen de eerste ochtendlezing wil volgen.

Posterpresentaties

Het symposium biedt tevens de gelegenheid eigen onderzoek te presenteren door middel van een poster. Er is ruim tijd gereserveerd voor de postersessie vroeg in de middag vlakbij de lunchruimte. Posters over alle aspecten van leesmoeilijkheden en dyslexie kunnen worden aangemeld. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige posters zijn welkom, ook posters die eerder op andere congressen zijn gepresenteerd. U kunt uw poster aanmelden in het registratie formulier onderaan deze pagina.

Voorlopig Programma

Titels van lezingen zijn nog werktitels; definitieve titels worden spoedig bekend gemaakt.

Tijdstip:

Spreker & Onderwerp:

10.00

Ontvangst

10.30

Prof. Dr. Ir. Natasha Maurits Opening

10:40

Dr. Ellie van Setten Ontwikkelingsuitkomsten van kinderen met een familiair risico op dyslexie in groep 8

11:30

Dr. Wim Tops Slagen met dyslexie in het hoger onderwijs

12:00

Prof. dr. Peter de Jong Wegen naar geletterdheid

12:30

Postersessie

13:00

Lunch

14:00

Dr. Britt Hakvoort Auditieve Verwerking bij kinderen met (een familiair risico op) dyslexie

14.30

Prof.dr. Ben Maassen ‘Print tuning’: dé specifieke, leesgerelateerde ERP-component ?

15:00

Theepauze

15:30

Dr. Jolijn Vanderauwera SES, lezen en structurele verschillen in de Hersenen

16:00

Prof.dr. Aryan van der Leij Casuïstiek volwassenen met dyslexie

Contact:

Voor vragen of informatie kunt u per mail contact met ons opnemen.

U kunt zich hier registreren.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 16:39