Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groninger Expertisecentrum Taal- en Communicatiestoornissen Dyslexie Onderzoek Groningen

Persbericht, 11 februari 2017

"Dyslexie komt door slecht onderwijs” is volstrekte onzin.
27 februari 2017

“Dyslexie komt door slecht onderwijs” is volstrekte onzin. Jammer dat de journalist van het Algemeen Dagblad het stukje “volstrekte onzin” had weggelaten. Daardoor heeft mijn telefoon twee dagen niet stilgestaan, en is mijn mailbox is zo ongeveer geëxplodeerd. De stelling gaat voorbij aan decennia serieus onderzoek. Dat onderzoek heeft nog niet alle vragen over dyslexie beantwoord, maar heel veel is al wel bekend. Hieronder het Gronings onderzoek, in nauwe samenwerking met andere universiteiten in Nederland, Finland en de VS, op een rij.

 1. Sinds 1998 loopt in Nederland het ‘Dutch Dyslexia Programme’ (DDP), een longitudinaal onderzoek bij ruim 200 kinderen uit families waar dyslexie voorkomt (zg. risicokinderen) en een controlegroep van ruim 100 kinderen zonder familiair risico. Deze kinderen zijn vanaf de leeftijd van 2 maanden tot 12 jaar uitvoerig onderzocht met breinonderzoek en ontwikkelingsonderzoek. Resultaat: 40% van de familiair risico kinderen en 5% van de controlegroep bleek dyslexie te hebben; een bevestiging van het gegeven dat dyslexie voor een belangrijk deel genetisch (en dus biologisch) is bepaald.
 1. Onderzoek naar hersenprocessen bij het beginnend leren lezen (voor een deel bij dezelfde DDP-kinderen) begint vruchten af te werpen. In de Groningse onderzoekslijn zijn twee promoties voltooid, drie zijn er nog onderweg. Deze laten zien dat de hersenprocessen tijdens het lezen bij kinderen met dyslexie anders verlopen dan bij normaal lerende kinderen. Stapje voor stapje wordt duidelijk wat er mis gaat.
 1. Interventie-onderzoek heeft laten zien dat een vroegtijdige aanpak, nog voordat het feitelijk leesonderwijs begint, gevolgd door stug volhouden met intensieve ondersteuning gedurende de eerste twee jaar leesonderwijs, ervoor kan zorgen dat de achterstand van zwakke en zeer zwakker lezers binnen acceptabele marges blijft. Er blijft een harde kern van ernstig zwakke lezers: kinderen met dyslexie; ook deze groep is beter af met intensieve training. Op dit moment lopen er in de regio’s Groningen en Gent (Vlaanderen) projecten die een intensieve training aanbieden door middel van computerspellen (‘serious gaming’).

Deze projecten kunnen alleen worden uitgevoerd in samenwerking met andere onderzoeksgroepen en dankzij de inzet van scholen, leerkrachten, IB-ers, en de vele kinderen en hun ouders. Een juiste beeldvorming is van het grootste belang om de motivatie van alle betrokkenen hoog te houden.

Ben Maassen, hoogleraar dyslexie aan de RUG.

Laatst gewijzigd:14 februari 2019 07:04

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.