Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchGroninger Expertisecentrum Taal- en CommunicatiestoornissenDyslexie Onderzoek Groningen

Medewerkers

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de onderzoekers van de verschillende onderzoeken:

Vervolg landelijk onderzoek dyslexie

Op dit moment bestaat het onderzoeksteam  uit:

Verder wordt er samengewerkt met de afdeling pedagogiek van de Universiteit van Amsterdam

GraphoGame groep 3:
GraphoGame Bahasa Indonesia:
EEG onderzoek bij studenten met dyslexie:
Laatst gewijzigd:14 februari 2019 16:20