Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchGION education/researchOnderzoekSchool, bestuur en beleid

Overgangen en aansluitingen

In het kader van het Nationaal Regieorgaan voor Onderwijsonderzoek – Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (NRO-ProBO) heeft GION onderwijs/onderzoek het onderzoeksproject ‘Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren' uitgevoerd. Het project is gestart in november 2014 en kende een looptijd van twee jaar.

In dit onderzoeksproject wordt de ontwikkeling van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht. Het project bestaat uit vier deelprojecten. Door middel van een reviewstudie, twee empirische studies en een simulatiestudie wordt antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: (1) Hoe ziet de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen eruit? (2) Welke rol spelen verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren op de korte en langere termijn? (3) In hoeverre is sprake van generieke (voor alle leerlingen) dan wel differentiële effecten (voor specifieke groepen leerlingen)? (4) Welke effecten heeft het wijzigen van een of meerdere beleidsparameters op de aansluiting tussen po en vo? Een belangrijk speerpunt is, behalve de aandacht voor zowel de cognitieve als niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen en effecten op korte en wat langere termijn, de aandacht voor differentiële effecten, dat wil zeggen, aandacht voor groepen leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld wat betreft sociaal milieu).

Medewerkers

Marie-Christine Opdenakker (projectleider)
Hanke Korpershoek
Harm Naayer
Anneke Timmermans
Jorien Vugteveen
Maaike van Rooijen
Marinda Spithoff
Matthijs Warrens
Henk Guldemond

Laatst gewijzigd:18 maart 2019 14:27