Skip to ContentSkip to Navigation
Research GION education/research Research Promolokaal

Onderwijs voor kinderen met EMB

Dit project is onder begeleiding van Prof. Dr. Annette v/d Putten (a.a.j.van.der.putten rug.nl) en Dr. Anke de Boer (anke.de.boer rug.nl).

Er is in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor meer inclusiever onderwijs. Een specifieke groep kinderen voor wie (regulier) onderwijs verre van zelfsprekend is, zijn kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Toch is er ook voor deze groep kinderen steeds meer aandacht gekomen voor hoe onderwijs vormgegeven kan en moet worden, hoe deze kinderen geïntegreerd kunnen worden binnen het reguliere onderwijs en welke effecten die heeft op het kind en zijn of haar omgeving. De inrichting van bijvoorbeeld de ‘Samen naar Schoolklassen’ en de toenemende aandacht voor onderwijs- zorgarrangementen hebben onder andere geleid tot meer integratie van beschreven kinderen binnen het onderwijssysteem en ook binnen het reguliere onderwijs.

Zoals beschreven heeft dit ook tot nieuwe onderzoeksvragen geleid en zijn een deel van de bestaande vragen onbeantwoord gebleven. Zo zijn we benieuwd naar andere onderwijsvormen waarin kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen worden geïntegreerd in het regulier onderwijs én waar onderwijs en zorg worden gecombineerd. Een ander onderwerp om te bestuderen is de rol van de leerkracht en ondersteuner (onderwijsassistent en zorgprofessional) en leerlingen zonder én met beperkingen in de interacties van en met kinderen met meervoudige beperkingen.

Omdat het een groep kinderen betreft waar in het onderwijs nog weinig aandacht voor is, zijn er ook veel onderzoeksvragen te formuleren. Eigen ideeën hieromtrent willen we dan ook graag verder bespreken.

We zoeken een leraar die affiniteit en/of werkervaring heeft met het speciaal onderwijs, en de doelgroep ‘kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’. Het uitgangspunt m.b.t. het recht op (inclusief) onderwijs, leren en ontwikkelen is fundamenteel aan ons onderzoek.

Https://aw-emb.nl

Laatst gewijzigd:22 september 2021 10:25