Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoekLopend onderzoek

Referentieniveaus voor taal en rekenen

Marjolein Deunk  

 

Om de taal- en rekenprestaties van leerlingen te waarborgen en te verhogen, heeft het ministerie de commissie Meijerink referentieniveaus laten formuleren. Deze referentieniveaus geven aan wat leerlingen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan minimaal moeten kunnen. De commissie Meijerink heeft alleen niveaus vastgesteld voor groep 8, maar met het oog op de doorlopende leerlijn, moeten leerkrachten uit lagere groepen ook met de niveaus werken. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van de niveaus die leerlingen uit groep 4 en 5 moeten halen en hoe leerkrachten deze referentieniveaus kunnen gebruiken in de klas.

Rapportage

Eerste tussenrapportage begin 2010, eindrapportage 2013

 

Laatst gewijzigd:01 november 2012 11:01