Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoeksthema's

Kwaliteitszorg en Innovatie

Nu de overheid een weg heeft ingeslagen waarbij scholen meer ruimte krijgen, ontstaat ook de behoefte aan meer informatie over de vormgeving en het succes van vernieuwingen. Centraal worden immers de kaders geschetst, maar lokaal is het de school die hieraan invulling geeft. Dat leidt enerzijds tot de vraag hoe scholen het landelijk beleid in de praktijk vormgeven en anderzijds tot de vraag of en hoe scholen en besturen zelf nagaan of ze kwaliteit leveren.

Het onderzoek richt zich daarom op veelbelovende onderwijsinnovaties en onderwijsbeleid in het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is het project ‘
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep ’ dat in samenwerking met de Universiteit van Twente wordt uitgevoerd. Als onderdeel daarvan richt het GION-deelproject Scholen in verandering ’ zich op scholen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Doel van het project is om na te gaan hoe scholen proberen om hun onderwijskwaliteit op peil te houden en te verbeteren. Daarbij staat opbrengstgericht werken (één van de speerpunten in het overheidsbeleid gericht op onderwijskwaliteit) centraal. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar (kleine) scholen en besturen die met krimp te maken hebben, en scholen die in de afgelopen jaren een verbeterslag hebben weten te maken. Op bestuursniveau concentreert het GION-project ‘Adaptief onderwijs- en bestuursbeleid’ zich op de wijze waarop scholen door overheids- en bestuursbeleid gestimuleerd en gefaciliteerd worden tot kwaliteitsverbetering.

Voor nadere inlichtingen :
prof.dr. R.J. Bosker
tel. 050 363 6791

Laatst gewijzigd:20 april 2018 11:10
printOok beschikbaar in het: English