Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoeksthema's

Interactieve leeromgevingen

In de laatste jaren is er in het onderwijs veel verandering in de vormgeving van leeromgevingen. Met een leeromgeving wordt een (virtuele of werkelijke) ruimte bedoeld voor het leren, met daarin didactische functies om het leren te bevorderen. In een leeromgeving vindt men didactische functies als: het informeren over doelen en organisatie van het onderwijs, het presenteren van leerinhouden, het bieden van opdrachten en inhoudelijke feedback of het geven van evaluatiemiddelen. In de praktijk gaat het vooral om nieuwe leerarrangementen in basis- en voortgezet onderwijs en om computerondersteund onderwijs. De centrale vragen zijn hoe deze worden uitgevoerd en welke effecten dit heeft voor het leren van de leerlingen.

Uitgangspunt is het bestuderen van de ontwikkeling van nieuwe concepten voor leeromgevingen en de wijze waarop leerkrachten ervan gebruik maken. Leerstrategieën en leerresultaten van leerlingen zijn goede aangrijpingspunten voor het bestuderen van de effectiviteit van leeromgevingen. Moderne instructiemodellen geven expliciet aandacht aan authentieke taken, schematisering van complexe begrippen en aan het ondersteunen van strategieën van leerlingen. In effectieve leeromgevingen kan men de belangrijkste elementen uit deze modellen terugvinden. De instructiemodellen baseren zich op een combinatie van cognitieve leertheorieën en socio-constructivistische leertheorieën.

Voor nadere inlichtingen:
prof.dr. J.W. Strijbos
tel. 050 363 6658
Laatst gewijzigd:10 mei 2017 14:17
printOok beschikbaar in het: English