Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoeksthema's

Evidence based Onderwijs

Een van de manieren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen is om meer gebruik te maken van een aanpak, een methode of een project waarvan bekend is dat er positieve effecten mee zijn behaald op het leren en de ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor is het nodig dat er onderzoek gedaan wordt naar de effecten van een bepaalde manier van werken. Of dat nieuwe methoden ontwikkeld worden waarvan - op basis van eerder onderzoek - aangenomen kan worden dat ze zullen werken. De nieuw ontwikkelde methode wordt in de praktijk ingevoerd en daarna onderzocht op de effecten. Op deze manier proberen ontwikkelaars en onderzoekers kennis te ontwikkelen en te ontsluiten die in de onderwijspraktijk gebruikt kan worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voorbeelden van onderzoek binnen dit thema zijn de ontwikkeling van en het onderzoek naar de methode Fit en Vaardig [www.fitenvaardigopschool.nl] waarbij leerlingen bewegend leren en naar Success for All [www.successforall-nederland.nl], een van oorsprong Amerikaans programma gericht op taal- en leesvaardigheid.

Voor nadere inlichtingen:
dr. Simone Doolaard
tel. 050 363 6660

Laatst gewijzigd:22 december 2016 14:20
printOok beschikbaar in het: English