Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoeksthema's

Functioneren van leerlingen en scholen

Veel is al bekend over welke factoren voor het onderwijssucces van leerlingen in het  secundair onderwijs van belang zijn. Sociaal milieu, sekse, etniciteit en intelligentie zijn bijvoorbeeld belangrijke determinanten.  Over de rol van persoonlijkheid, vriendschapsnetwerken, sociale vergelijking, zelfregulatie en motivatie weten we veel minder. Toch is het van belang de rol van deze factoren in kaart te brengen, omdat we daarmee ook meer zicht kunnen krijgen op de “manoevreerruimte” die scholen en leraren hebben zowel ten aanzien van de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Het onderzoek naar deze vragen is gebaseerd op het volgen van grote groepen leerlingen in hun onderwijsloopbaan. Op basis van deze gegevens worden tevens evaluaties uitgevoerd van vernieuwingen in het secundair onderwijs, zoals de invoering van het vmbo, de profielen in de bovenbouw, de introductie van eindtermen en kerndoelen voor burgerschapsvorming en sociale integratie.

Voor nadere inlichtingen:
dr. Marie-Christine Opdenakker
Tel. 050 363 6280

Laatst gewijzigd:31 oktober 2014 11:06
printOok beschikbaar in het: English