Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoeksthema's

Burgerschap

Aandacht voor het versterken van burgerschap en sociale integratie door middel van onderwijs is niet nieuw. Scholen geven daar al lange tijd en op allerlei manieren vorm aan. Denk bijvoorbeeld aan de pedagogische opdracht van de school, sociale, morele en levensbeschouwelijke vorming, milieueducatie, intercultureel onderwijs, leerlingeninspraak en de maatschappelijke stage.

Een centrale vraag daarbij is in hoeverre al deze activiteiten ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leiden, en of daarbij veelbelovende vormen kunnen worden onderscheiden waarop het onderwijs invulling geeft aan haar taak bij te dragen aan actief burgerschap en sociale integratie.

De effecten van burgerschapseducatie worden onderzocht door via een longitudinale studie na te gaan in hoeverre leerlingen zich door de jaren heen ontwikkelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van interventie-onderzoek om te bepalen in hoeverre bepaalde vormen van burgerschapseducatie tot betere competenties bij leerlingen leiden, en bijdragen tot een grotere verdraagzaamheid. Waar mogelijk worden effecten in een internationaal vergelijkende context beschouwd, aangezien in verschillende landen vaak op een andere wijze invulling wordt gegeven aan burgerschap en sociale cohesie in het onderwijs.

 

Voor nadere inlichtingen:

dr. Ralf Maslowski

tel. 050 363 7165

 

Laatst gewijzigd:01 november 2012 12:35
printOok beschikbaar in het: English