Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOnderzoeksthema's

Introductie

Het onderzoek van het GION concentreert zich op vijf onderzoeksthema's. Hieronder is meer te lezen over deze thema's. Onder lopend onderzoek vindt u een overzicht van de huidige onderzoeksprojecten.

Burgerschap
Aandacht voor het versterken van burgerschap en sociale integratie door middel van onderwijs is niet nieuw. Scholen geven daar al lange tijd en op allerlei manieren vorm aan. meer...

Functioneren van leerlingen en scholen
Veel is al bekend over welke factoren voor het onderwijssucces van leerlingen in het secundair onderwijs van belang zijn. Sociaal milieu, sekse, etniciteit en intelligentie zijn bijvoorbeeld belangrijke determinanten. meer...

Kwaliteitszorg en Innovatie
Nu de overheid een weg heeft ingeslagen waarbij scholen meer ruimte krijgen, ontstaat ook de behoefte aan meer informatie over de vormgeving en het succes van vernieuwingen. meer...

Evidence based education
Eén van de manieren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen is om meer gebruik te maken van een aanpak, een methode of een project waarvan bekend is dat er positieve effecten mee zijn behaald. meer...

Interactieve leeromgevingen
In de laatste jaren is er in het onderwijs veel verandering in de vormgeving van leeromgevingen. Met een leeromgeving wordt een (virtuele of werkelijke) ruimte bedoeld voor het leren, met daarin didactische functies om het leren te bevorderen. meer...

Laatst gewijzigd:15 november 2017 15:28
printOok beschikbaar in het: English