Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOrganisatie

Actueel

TitelDatum
Jolien Mouw gepromoveerd27 juni 2018
GION promovendi Annegien Langeloo en Mariëtte Hingstman met Fulbright beurs drie maanden naar US30 mei 2018
Bezoek de GION-presentaties op de Onderwijs Research Dagen 201824 mei 2018
Resultaten Peiling Bewegingsonderwijs gepresenteerd24 april 2018
Subsidie voor onderzoek naar ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten via Visual Thinking Strategies-methode26 maart 2018
Nieuw onderzoek naar schoolloopbanen in het voortgezet onderwijs12 april 2017
Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas31 januari 2017
Studiedag Overgangen in het onderwijs09 januari 2017
Stel keuze voor voortgezet onderwijs nog even uit27 september 2016
Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas19 augustus 2016
GION participeert in Peiling bewegingsonderwijs 201618 mei 2016
Jan-Willem Strijbos begonnen als hoogleraar18 mei 2016
Lieneke Ritzema is gepromoveerd11 november 2015
Betere samenwerking bevordert opbrengstgericht werken08 oktober 2015
Anouk Donker is gepromoveerd18 juni 2015
Mayra Mascareno wint de VOR-VFO-dissertatie prijs18 juni 2015
Onderzoeken naar differentiatie in onderwijs van start16 juni 2015
Differentiatie heeft zin als het onderdeel is van een bredere onderwijsaanpak23 maart 2015
Ondertekening intentieverklaring bestrijding taalachterstand in Groningen04 februari 2015
Leerprestaties van leerlingen verbeteren als leerkracht vaardiger wordt in klassenmanagement09 december 2014
Vernieuwing van maten voor leeropbrengsten in het VO is kleine stap in goede richting17 september 2014
Nieuw onderzoek: hoe ontwikkelen leerlingen zich bij de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en van VMBO naar MBO?15 september 2014
Nieuw onderzoek: heeft het academisch opleiden van leraren basisonderwijs meerwaarde?12 september 2014
ORD2014 succesvol verlopen04 september 2014
Te weinig bewijs voor relatie onderwijskwaliteit en schoolgrootte24 maart 2014
Opbrengstgericht werken heeft grote effecten op leerlingen19 maart 2014
Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor effectieve instructie25 februari 2014
Spelling in het Praktijkonderwijs12 februari 2014
De aansluiting van Praktijkonderwijs op Middelbaar beroepsonderwijs in discussie12 februari 2014
Het praktijkboek van Streef is klaar20 december 2013
Review Educational Governance21 juni 2012
Programmering BOPO V21 juni 2012
Prof.dr. M.P.C. van der Werf geassocieerd lid van de Onderwijsraad09 februari 2012
Oratie: Op weg naar digitalisering van het onderwijs?03 februari 2012
Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs27 oktober 2011
Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren24 oktober 2011
Internationalisation in Secondary Education in Europe22 september 2011
Toegevoegde waarde van het primair onderwijs20 september 2011
Kleuters leren rekenen met digitale prentenboeken12 juli 2011
Effecten tweetalig onderwijs gemengd07 juli 2011
Vergelijking rekenmethodes Pluspunt en Reken zeker21 juni 2011
VOR-VFO dissertatieprijs 2010 toegekend aan Wondimu Ahmed20 juni 2011
Magda Isac wint twee AERA-prijzen29 april 2011
Verbeteren van rekenonderwijs door digitale ondersteuning van assessment19 april 2011
promotie: Groot sociaal netwerk heeft positieve invloed op studieresulaten24 februari 2011
promotie: Latere profielkeuze en breder bètaprofiel bepleit14 februari 2011
Rubicon-onderzoeker dr. Tim Mainhard komt naar het GION16 december 2010
Egbert Harskamp benoemd tot bijzonder hoogleraar Effectieve leeromgevingen09 december 2010
Promotie: Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet zelfstandig leren02 november 2010
Zelfsturing op mbo’s is nu meetbaar05 oktober 2010
Strategische instructie maakt praktijkonderwijs beter09 september 2010
Onderwijsaanbod aan hoogbegaafde leerlingen12 juli 2010
Het succes van de schakelklas vóór het vmbo12 juli 2010
Nederlandse leerling niet goed voorbereid op actieve deelname aan de maatschappij29 juni 2010
Marie-Christine Opdenakker & Ridwan Maulana winnen Best Paper Award31 mei 2010
Promotie: Positieve emoties tijdens wiskundeles leiden tot hogere cijfers01 april 2010
Met succes leren rekenen op de basisschool28 januari 2010
Educational governance25 januari 2010
Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen18 december 2009
Peuters leren van leidsters én elkaar26 november 2009
Veel psychologisch onderzoek bevat ernstige statistische fouten06 oktober 2009
Promotie: Lagere ambities in Friesland staan prestaties Friese leerlingen in de weg29 september 2009
Leren met het digitale schoolbord op de basisschool02 juli 2009
Promotie: Mannelijke studenten profiteren meer van computerondersteund samenwerkend leren30 juni 2009
Competentiegericht leren op de werkvloer29 juni 2009
Na de Rebound: Onderwijs is géén struikelblok23 juni 2009
Subsidie voor onderzoek digitaal voorlezen16 april 2009

.

printOok beschikbaar in het: English