Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGIONOrganisatie

Opdrachtgevers

Het GION is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook het NWO subsidieert een belangrijk deel van het fundamentele onderzoek.

Verder verricht het GION onderzoek op het gebied van onderwijs en educatie in opdracht van derden. Opdrachtgevers zijn:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Gemeenten
  • Uitgeverijen
  • Regionale opleidingscentra
  • Landelijke Pedagogische Centra
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Europees Platform
  • Europese Commissie
Laatst gewijzigd:24 september 2013 14:15
printView this page in: English