Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGION onderwijs/onderzoek

Resultaten Peiling Bewegingsonderwijs gepresenteerd

24 april 2018

Hoe goed bewegen Nederlandse basisschoolleerlingen? De afgelopen jaren is het GION betrokken geweest bij de Peiling Bewegingsonderwijs, een groot landelijk onderzoek naar de bewegingsvaardigheden van leerlingen in groep 8. De Peiling hebben we samen met de collega's van Cito en de sportopleidingen van Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Arhem-Nijmegen mogen uitvoeren in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. In de afgelopen maanden heeft de Inspectie die gegevens gebruikt om de voornaamste resultaten van de Peiling vast te stellen. Uit deze resultaten blijkt dat leerlingen de afgelopen 10 jaren op de meeste onderdelen slechter zijn gaan presteren.

Op de website van de Onderwijsinspectie is een overzicht van de belangrijkste resultaten weergeven en zijn de rapporten te downloaden.

Laatst gewijzigd:23 oktober 2018 09:48

Meer nieuws