Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGION

Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van vo-scholen naar soort brugklas

19 augustus 2016

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert het GION Onderwijs/Onderzoek een kortdurend onderzoek uit naar de verschillende manieren waarop scholen voor voortgezet onderwijs de onderbouw hebben ingericht. Het onderzoek richt zich op scholengemeenschappen die meerdere onderwijsniveaus aanbieden.

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de verschillende manieren waarop scholen hun onderbouw hebben ingericht (bijvoorbeeld of met homogene of heterogene brugklassen gewerkt wordt) en welke overwegingen bij deze beslissing een rol hebben gespeeld. Op basis van deze informatie krijgen we een beter beeld van de verschillende redenen waarom sommige scholen met homogene en andere scholen met heterogene klassen werken in de onderbouw.

In het voorjaar van 2017 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd bij 10 scholengemeenschappen voor vmbo, havo en vwo, waarin schoolportretten worden uitgewerkt. Van elk van die 10 scholen schetsen we hoe de onderbouw precies is ingericht, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt (wel/geen brede klassen bv.) en wat de ervaringen hiermee zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Hanke Korpershoek (h.korpershoek@rug.nl) of Harm Naayer (h.m.naayer@rug.nl)


Laatst gewijzigd:19 augustus 2016 10:16

Meer nieuws