Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and GovernanceOnderzoeksprogramma's

Bronnen van Byzantijns-Romeins recht

Het Byzantijnse recht is in de kern een voortzetting van het Romeinse recht in de wereld rondom de oostelijke helft van de Middellandse Zee vanaf het moment dat dat oostelijke gebied een eigen weg is gegaan. Met de ondergang van het zogenaamde West-Romeinse Rijk in 476 kwam het Oost-Romeinse Rijk definitief op zichzelf te staan en heeft als Byzantijns Rijk voortbestaan tot de verovering door de Turken in 1453.

Het programma betreft vooral die aspecten van het Byzantijnse recht die onze kennis vergroten van het Romeinse recht. Derhalve valt de nadruk op de tijd van Justinianus, toen zijn Latijnstalige wetgeving werd vertaald en becommentariëerd voor een Griekstalig publiek door een generatie juristen die ten dele zelf nog had meegewerkt aan de totstandkoming van die codificatie. Deze Griekse vertalingen en commentaren zouden de fundamentele teksten blijken waarop de Byzantijnen in de loop van hun geschiedenis steeds opnieuw weer teruggrepen.

Het onderzoek is primair gericht op het toegankelijk maken van de kenbronnen van het Byzantijnse recht. Een aantal tekstuitgaven is in voorbereiding.

Sinds 2001 wordt bijzondere aandacht besteed aan teksten die in palimpsesten bewaard zijn. Hiertoe wordt deelgenomen aan het door de Europese Commissie ondersteunde programma Rinascimento Virtuale/Digitale Palimpsestforschung.

Daarnaast houdt het onderzoek zich bezig met de wederzijdse beïnvloeding van de juridische tradities van West- en Oost-Europa, die beide in het Romeinse recht zijn geworteld. Vanzelfsprekend wordt hierbij meest uitgegaan van het Byzantijnse recht.

Laatst gewijzigd:07 april 2015 14:48