Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and GovernanceOnderzoeksprogramma's

Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek van het GCL vindt plaats in zes rechtsgebiedoverstijgende, multidisciplinaire en internationale onderzoeksprogramma's, waarin het onderzoek vanuit een Governance perspective wordt benaderd. Law and governance is daarmee het metathema dat de verschillende onderzoeksprogramma's samenbindt.

Governance-perspectief

Een duurzame samenleving vereist dat wetten en geschillenbeslechting, kort gezegd de juridische organisatie van een samenleving, voldoet aan good governance-normen. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat dit noodzakelijk is voor economische groei, democratische ontwikkeling, en het voorkomen van sociale conflicten in het algemeen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving – zowel in Nederland als in het buitenland – door het aannemen van een governance-perspectief.

In brede zin kan governance worden als besluit- en beleidsvorming binnen een groep van personen of binnen een instelling, of binnen een systeem van instellingen. Het betekent besturen met of zonder de overheid, beleidsvorming, met of zonder de politiek. In het kader van good governance kan gesteld worden dat de beste governance van een institutie degene is die een maximaal rendement combineert met een maximum van democratie, transparantie, verantwoordelijkheid, duurzaamheid en respect voor de fundamentele / mensenrechten en de rechtsstaat.

De programma's

De zes programma's van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen gezien worden als de zes vlakken van een kubus waarvan de inhoud good governance in het recht is. Deze zes programma's onderzoeken de ontwikkeling van nationale en supranationale juridische systemen naar goede of betere maatschappelijk governance, vanuit zes verschillende invalshoeken (de tekst van de zes programma's is Engelstalig):

Onderzoeksprogramma's Programmaleiding
Effective Criminal Law Prof.dr. B.F. Keulen, prof.dr. H.D. Wolswijk
Law on Energy and Sustainability Prof.dr. M.M. Roggenkamp, prof.dr. K.J. de Graaf
Protecting European Citizens and Market Participants Prof.dr. L.W. Gormley, prof.dr. H.E. Boschma
User-friendly Private Law Prof.dr. A.J. Verheij, prof.dr. F. Brandsma
Public Interests and Private Relationships Prof.dr. A.L.B. Colombi Ciacchi, prof.dr. F.T. Oldenhuis
Public Trust and Public Law Prof.dr. M.L.M. Hertogh, prof.dr. J. Brouwer, prof.dr. A.T. Marseille


De oude 12 facultaire programma's zijn opgeheven, met uitzondering van het programma Bronnen van Byzantijns-Romeins recht, programmaleiding Prof.dr. F. Brandsma.

Laatst gewijzigd:01 februari 2019 12:23
printView this page in: English