Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and GovernanceExpertisecentraGroningen Centre of Energy LawEnergierecht op locatie

Programma Energierecht op Locatie

NOvA 60 punten
NOvA 60 punten

Modules:

I. Inleiding Energierecht, EBN Utrecht

II. Elektriciteit en Klimaat, Nuon Amsterdam

III. Netwerkregulering, TenneT Arnhem

IV. Toezicht en Mededinging, ACM Den-Haag

V. Regulering van de Gasketen, Gasunie Groningen

VI. Energiehandel, Statkraft Amsterdam

I. Inleiding Energierecht

6 NOvA-punten

Locatie:

EBN – Utrecht

Datum: 17 februari 2017

Inhoud:

 • Ontwikkeling van de energiesector: de fysische systemen
 • Ontwikkeling van het energierecht: v an nutsbedrijf tot internationale markt en het EU liberalisatieproces
 • De energiemarkt vanuit een economisch perspectief
 • Regulieringsinstrumenten t.b.v. de energiemarktliberalisatie
 • De energiemarkt en de rol van de staat - de upstream sector

Docenten o.a.:

Mr. dr. M.M. Roggenkamp, RUG

Ir. K. den Blanken, Cogen Nederland

Drs. R. Haffner, ECORYS

Mr. A. Smaling, EBN

II. Elektriciteit en Klimaat

12 NOvA-punten

Locatie:

Nuon - Amsterdam


Datum: 20 en 21 april 2017

Inhoud:

 • Inleiding Europese richtlijnen en de betekenis voor elektriciteitsproductie
 • Elektriciteitsproductie: diverse aspecten
 • Regulering Offshore windenergie
 • Instrumenten ter bevordering van duurzame energiebronnen
 • Inleiding: Hernieuwbare Energiebronnen in Nederland
 • Levering: Vergunningenstelsel, Marktmodel en Gedragscodes
 • Leveringscontracten
 • Leveringszekerheid en Supplier of Last Resort
 • Case study: leveringscontracten
 • Elektriciteitsproductie en warmte
 • Excursie centrale

Docenten o.a.:

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, RUG

Dr. E.Woerdman, RUG

Mr. W.N. Kip, Ennatuurlijk

Mr. M. van Beuge, Houthoff Buruma

III. Netwerkregulering

12 NOvA-punten

Locatie:

TenneT – Arnhem

Datum: 1 en 2 juni 2017

Inhoud:

 • Eigendom, overdracht en registratie van netten
 • Graafschades
 • Aanwijzing netbeheerders
 • Directe lijnen, gesloten distributiesystemen en interconnectoren
 • Netwerkregulering en tariefregulering netbeheerders
 • Non-discriminatoire toegang en congestiemanagement
 • Balancering in de elektriciteits- en gassector
 • Excursie: control room

Docenten o.a.:

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, RUG

Mr. I. Brinkman, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

H. Mathijssen TenneT TSO

Mr. F. Elskamp TenneT TSO

L. Spee, ACM

IV . Toezicht en mededinging in de energiesector

12 NOvA-punten

Locatie:

ACM- Den Haag

Datum: 21 en 22 september 2017

Inhoud:

Toezicht en mededinging in de energiesector

 • Markten, toezicht en toezichthouders
 • Toezicht in de Nederlandse energiesector – toezichthouders en hun bevoegdheden
 • Handhaving – algemeen en sectorspecifiek
 • Europees en Nederlands mededingingsrecht
 • Staatssteun, Joint Ventures en lange termijn contracten
 • Case study

Docenten o.a.:

Prof. mr. dr. H.H.B. Vedder, RUG

Prof. mr. dr. F. de Vries, AFM

Mr. drs. E. van Leeuwen, ACM

Mr. A. Dijkstra, SodM

V. Regulering van de gasketen

12 NOvA-punten

Locatie:

Gasunie - Groningen

Datum: 9 en 10 november, 2017

Inhoud:

 • Koolwaterstoffenrichtlijn, Mijnbouwwet en Gaswet
 • Contracts- en samenwerkingsvormen in de upstream
 • Gasprijs, gashandel, TTF en gasprijs
 • LNG en gasopslag
 • Gaslevering en gasleveringscontracten
 • Gaskwaliteit
 • Excursie
 • Case study

Docenten o.a.:

Mr. J. Hettema, GasTerra

Mr. M. Vermeer, Gasunie

Mr. J. den Dulk, Tulip Oil

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, RUG

VI. Energiehandel

6 NOvA-punten

Locatie:

Statkraft – Amsterdam

Datum: 14 december 2017

Inhoud:

 • Handelsplaatsen en energiebeurzen
 • Handel in energy via de beurs, CO2 emmissierechten en groencertificaten
 • Energiehandel via de be
 • Handel in derivaten en REMIT
 • Standaardcontracten: EFET
 • Excursie handelsvloer Statkraft
 • Case study

Docenten o.a.:

Drs. B. Smeele, ICE Endex

Mr. J. de Boeje, Legal Power Solution M. de Rijke, Bird& Bird

Prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, RUG

Laatst gewijzigd:28 maart 2017 11:55