Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and Governance

Groningen Centre for Law and Governance

Het Groningen Centre for Law and Governance (GCL) komt voort uit een initiatief van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is in december 2008 opgericht.

Het Centre levert een bijdrage aan het juridisch onderzoek op het terrein van de samenhang tussen publieke en private belangen. Het onderzoek richt zich op de interactie tussen het publiek- en het privaatrecht en de functie van het recht in de regulatory state.

“Governance” kan gedefinieerd worden als besluitvorming en beleidsontwikkeling binnen een groep mensen of binnen een instelling of een systeem van instellingen. Besturen met of zonder de overheid, beleidsontwikkeling met of zonder de politiek worden hierbij in beschouwing genomen. Sprekend over “good governance” dan wordt “best governance” van een instelling gekenmerkt door de combinatie van een maximum aan efficiëntie en een maximum aan democratie, transparantie, verantwoording, duurzaamheid en respect voor fundamentele rechten van de mens en de rechtsstaat.

De zes programma’s van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid kunnen gezien worden als de zes zijden van een kubus met “good governance” als inhoud. Deze zes programma’s bestuderen de ontwikkeling van nationale en supranationale juridische systemen in de richting van goed of beter maatschappelijk bestuur vanuit zes verschillende invalshoeken.

Het Groningen Centre for Law and Governance werkt samen met het VU Amsterdam Centre for law and Governance. Gezamenlijk vormen de centra het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG).

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:58
printOok beschikbaar in het: English