Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekGroningen Centre for Law and Governance

Groningen Centre for Law and Governance

Een duurzame samenleving vereist dat wet en regelgeving en geschillenbeslechting, de juridische organisatie van een samenleving, voldoen aan de criteria van “good governance”. Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat dit noodzakelijk is voor economische groei, democratische ontwikkeling en het voorkomen van sociale conflicten in het algemeen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen wenst bij te dragen aan duurzame samenlevingen, zowel in Nederland als daarbuiten, op basis van dit “governance”-perspectief.

Lees meer

printView this page in: English