Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPPharmacoTherapy, -Epidemiology & -Economics (PTEE)

Nieuwsbrief stagebureau

Tweemaal per jaar verschijnt vanuit de basiseenheid Farmacotherapie & Farmaceutische Patiëntenzorg de nieuwsbrief voor stageverleners, gastdocenten en andere geïnteresseerden.

Doel van de nieuwsbrief is om alle stageverleners, gastdocenten en geïnteresseerden te informeren over recente ontwikkelingen en trends vanuit de universiteit, onderwerpen van laatste projectstages, nieuws vanuit het stage bureau en het onderwijs en alles wat ons meerwaarde lijkt voor apothekers om te lezen.

Hieronder kunt u de uitgaven van de afgelopen jaren zien. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, stuurt u dan een mail naar stage.farm@rug.nl o.v.v. “graag opname in verzendlijst nieuwsbrief Farmacie”.

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief september 2012

Laatst gewijzigd:14 maart 2017 12:00