Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie T. Nguyen

Wanneer:vr 16-03-2018 14:30 - 16:00
Waar:Academiegebouw

Geneesmiddelgebruik bij ischemische hartziekten in Vietnam.

Ischemische hartziekten (IHZ), waaronder acuut coronair syndroom (ACS), vormen 's werelds grootste doodsoorzaak. Het doel van het onderzoek van Thang Nguyen was inzicht te krijgen in het proces van geneesmiddelgebruik en interventies ter verbetering van geneesmiddelgebruik voor patiënten in Vietnam. Het eerste deel focuste op de navolging van voorschrijfrichtlijnen door artsen. Een cross-sectionele studie wees uit dat artsen zich strikt houden aan de voorschrijfrichtlijnen bij het voorschrijven van de meeste geneesmiddelen, behalve bèta-blokkers. In een cohortstudie vonden we dat ongeveer de helft van de patiënten medicatie kreeg voorgeschreven volgens de richtlijnen. Dit resulteerde in een daling van 29% in mortaliteit en ziekenhuis heropnames bij patiënten met deze medicatie. Een literatuuronderzoek toonde aan dat veranderingen in de organisatie van de zorg en training van zorgprofessionals enkel het voorschrijven van statines verbeterde en zorgde voor verbeterde bloeddrukcontrole. Het tweede deel focuste op de therapietrouw van de patiënt. We hebben vragenlijsten voor het meten van patiënt-perspectieven met betrekking tot geneesmiddelgebruik vertaald in het Vietnamees en cross-cultureel aangepast. In een observationele studie vonden we de dat driekwart van de patiënten met ACS zes maanden na ontslag therapietrouw was. Een gerandomiseerde gecontroleerde interventiestudie toonde aan dat medicatiebegeleiding door de apotheker, patiëntgerichte educatie en medicatie hulpmiddelen leidden tot een toename van ruim 13% in het aantal therapietrouwe patiënten binnen drie maanden na ontslag, maar had geen effect op de kwaliteit van leven, mortaliteit en ziekenhuis heropname. Onze resultaten dragen bij aan de verbetering van de gezondheidszorg voor IHZ en daarmee de patiëntenzorg in Vietnam en vergelijkbare lage- en middeninkomenslanden.

Promotores Prof.dr. K. Taxis en Prof.dr. B. Wilffert