Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie Putri Utari

Wanneer:vr 21-09-2018 09:00 - 10:00
Waar:Academiegebouw

Communication breakdown in Gram-negative pathogens

By means of AHL quorum quenching acylases

Rol signaalafbrekend enzym  in eventueel nieuw antibioticum

Putri Utari probeert een antibacteriële therapie te ontwikkelen die minder aanleiding zal geven tot het ontstaan van resistentie. Haar onderzoek heeft zich met name gericht op een enzym dat het signaalmolecuul kan afbreken. Het onderzoek van Utari bestrijkt de vroege stadia van twee ontwikkelingen die bijdragen aan het onderzoek naar nieuwe antibiotica: 1) de ontdekking van een nieuwe verbinding en 2) de ontwikkeling van representatieve infectiemodellen.

Bacteriën leven niet solitair, maar hebben een sociaal gedrag, dat gebruik maakt van de uitwisseling van specifieke chemicaliën als communicatiemiddel.  De taal van bacteriën wordt ook wel aangeduid als “Quorum Sensing” en het blijkt een strategie, die kennisneemt van de omvang van een populatie, zodat een synchroon gedrag kan worden ontwikkeld. Quorum sensing is vaak essentieel voor bacteriën om te komen tot een succesvolle infectie van een gastheer. Dat gegeven maakt dit systeem tot een interessant object voor het ontwikkelen van antibiotica. Met de alarmerende toename van resistentie tegen antibiotica is elk nieuw aangrijpingspunt voor kandidaat antibioticum uitermate welkom en dat levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

In de beginfase van het onderzoek van Utari zijn twee nieuwe enzymen ontdekt en heeft ze aangetoond dat bacteriële infecties in eenvoudige diermodellen kunnen worden onderdrukt. Daarna is een representatief longinfectiemodel in muizen ontwikkeld dat is gebruikt om de effectiviteit en potentie aan te tonen van een welbekend “quorum quenching” enzym afkomstig uit eerder onderzoek. Dit enzym verzwakt de virulentie van pathogene bacteriën, waardoor het infectieproces vertraagd wordt en het immuunsysteem de kans krijgt de infectie op te ruimen.

Promotores Prof.dr. W.J. Quax

printView this page in: English