Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie A. Adhyatmika

Wanneer:vr 30-11-2018 14:30 - 15:30
Waar:Academiegebouw

Osteoprotegerin potentieel aangrijpingspunt behandeling leverfibrose

Het promotieonderzoek van Adhy Adhyatmika laat zien dat er nieuwe interessante mogelijkheden zijn om leverfibrose aan te tonen en te behandelen en mogelijk leverherstel te stimuleren.

Onlangs werd gesuggereerd dat het eiwit TNFRSF11B, ook wel bekend als osteoprotegerin (OPG) een merker voor leverfibrose zou kunnen zijn. Er was namelijk gevonden dat de hoeveelheid van dit eiwit in bloed in combinatie met een aantal andere bloedmerkers, de mate van gevorderde leverfibrose bij iemand kan voorspellen. Daarbij hebben enkele andere onderzoeken aangetoond dat OPG betrokken zou kunnen zijn bij het stimuleren van de aanmaak van littekenweefsel, mogelijk omdat het kan binden aan de RANKL en TRAIL. Waarom OPG wordt aangemaakt tijdens leverfibrose en wat de functie ervan zou kunnen zijn in de lever is echter onbekend. Daarom hebben we in dit proefschrift onderzocht door welke (fibrotische) weefsels OPG wordt gemaakt, onder invloed van welke factoren, en wat het eigenlijk doet in mensen- en muizenlevers tijdens het ontstaan en het oplossen van fibrose.

Volgens Adhyatmika zou OPG een nieuw aangrijpingspunt voor de behandeling van leverfibrose kunnen zijn. Een dieper en breder begrip van hoe OPG bijdraagt aan fibrose is belangrijk om het verder te kunnen ontwikkelen als een aangrijpingspunt voor antifibrotische medicijnen. Verder onderzoek zou zich ook moeten richten op de balans tussen RANKL en OPG in de lever. De rol van RANKL in leverweefsel is weinig onderzocht, maar potentieel interessant omdat het herstel van leverweefsel kan stimuleren.

Promotores: Dr. B.N. Melgert en Prof.dr. K. Poelstra

printView this page in: English