Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie N. Zakiyah

Wanneer:ma 25-06-2018 09:00 - 10:00
Waar:Academiegebouw

Vrouwengezondheid vanuit een mondiaal economisch perspectief

Het doel van het onderzoek van Neily Zakiyah is epidemiologische en economische aspecten te onderzoeken van een aantal gezondheidsinterventies gericht op het verbeteren van de gezondheid van vrouwen, in verschillende settings.

Reproductieve en maternale gezondheid omvat de gezondheid van vrouwen gedurende de vruchtbare jaren, van jongvolwassenheid tot zwangerschap en geboorte. De ‘continuum of care’ benadering onderkent de noodzaak van gezondheidszorgvoorzieningen tijdens de vruchtbare jaren, en is essentieel om reproductieve en maternale gezondheid te verbeteren.

Het eerste deel van het proefschrift van Zakiyah richt zich op reproductieve gezondheidsissues, in het bijzonder op het opschalen van gezinsplanning-interventies in landen met lage en middeninkomens, aangezien gezinsplanning in deze landen een hoge prioriteit heeft. Op basis van economische evaluaties bevestigt zij dat opschaling van gezinsplanning-interventies kosteneffectief en mogelijk kostenbesparend zijn, bovenop aanzienlijke gunstige gezondheidseffecten.

Het tweede deel van het proefschrift van Zakiyah betreft maternale gezondheid, in het bijzonder zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie. Zij verkende de associatie tussen het gebruik van antidepressiva en het risico op het ontwikkelen van zwangerschapshypertensie. Het onderliggende mechanisme van deze associatie blijft onduidelijk, maar het is belangrijk dat zowel zorgprofessionals als zwangeren geïnformeerd worden over het risico zodat voor- en nadelen van langdurig antidepressivagebruik tijdens de zwangerschap afgewogen kunnen worden. Zakiyah onderzocht ook de economische aspecten van pre-eclampsie. Een screeningtest op basis van biomarkers is mogelijk een kosten-effectieve optie voor implementatie in de klinische praktijk. Het vergt blijvende inspanningen om de gezondheid van vrouwen te verbeteren en om vermijdbare sterfte en ziekte in moeders en vrouwen in het algemeen terug te dringen. Dit proefschrift benadrukt ook de noodzaak om meer en breder onderzoek te doen op het gebied van reproductieve en maternale gezondheid, en om wereldwijd goede en geïntegreerde reproductieve en maternale gezondheidszorgvoorzieningen actief te propageren.

Promotores Prof.dr. M.J. Postma

printView this page in: English