Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie M. Grajewski

Wanneer:vr 16-03-2018 16:15 - 17:45
Waar:Academiegebouw

Monitoring endotheelcellen in nagebootste bloedvaten

Maciej Grajewski beschrijft in zijn proefschrift het onderzoek dat hij heeft uitgevoerd naar het creëren van een micro-omgeving voor het kweken van cellen. Daarnaast heeft hij een methode ontwikkeld om de status van een endotheelcel in een dergelijke omgeving te kunnen monitoren zonder dat de cellen gelabeld hoeven te worden.

De eerste doelstelling is belangrijk omdat biologen die onderzoek doen naar het cardiovasculaire systeem kunnen profiteren van condities voor celkweken die beter overeenkomen met de condities in het lichaam. Om deze reden heeft Grajewski gewerkt aan het ontwikkelen van microkanalen voor celkweken, die vergelijkbare afmetingen hebben met bloedvaten in het lichaam. Bovendien heeft hij de cellen in die microkanalen blootgesteld aan vloeistofstroming om de bloedstroom na te bootsen. Het celkweeksysteem dat is ontwikkeld door Grajewski maakt het mogelijk om in de toekomst een beter begrip te krijgen over de mechanismen die aan de basis liggen van de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast heeft hij gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe fotonische methode om het gedrag van endotheelcellen in real-time te kunnen bestuderen. Hierbij heeft hij kunnen vaststellen dat de fysiologische parameter die hiermee daadwerkelijk bekeken wordt cellulaire microbeweging is. Door deze cellulaire microbeweging te monitoren met de nieuwe methode, bleek het mogelijk om het signaal te relateren aan verschillende chemische en fysieke stimuli voor de cellen. Het daadwerkelijke microsysteem is slechts zo groot als een microscoopglaasje, en kan tijdens een experiment geïnspecteerd worden onder de microscoop. Deze methode kan worden toegepast in het real-time observeren van cellulair gedrag onder verschillende condities.

Maciej Grajewski deed zijn onderzoek bij Onderzoeksinstituut: GRIP van de RUG. Het werd gefinancierd door de Europese Comissie (LiPhos - Living Photonics, contratc no. 317916). Hij vervolgt zijn loopbaan bij het start-up bedrijf  SG Papertronics B.V, waarvan hij co-founder is en als postdoc bij de RUG.

Promotores Prof.dr. E.M.J. Verpoorte en Prof.dr. G. Molema