Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie E.M.M. Abdelraheem

Wanneer:ma 18-06-2018 14:30 - 16:00
Waar:Academiegebouw

Exploitatie van 'macrocycles chemical space' door multi-component reacties

Het onderzoek beschreven in het promotieonderzoek van Eman Mahmoud Mohammed Abdelraheem is gericht op de ontwikkeling van nieuwe synthetische technologie die toegang verschaft tot kunstmatige macrocycles met potentiële biologische activiteit. Kunstmatige macrocycles zijn een steeds meer voorkomende en grotendeels onderbenut gedeelte van de chemische ruimte die de potentie biedt voor de ontdekking van moeilijke post-genomic targets. De huidige farmaceutische bibliotheken zijn grotendeels ongeschikt om de grote hoeveelheid aan interessante genetische doelen te behalen, terwijl kunstmatige macrocycles de bestaande kloof tussen kleine moleculen en grote biologische moleculaire gewichten kunnen verkleinen. Alhoewel kunstmatige macrocycles veel voordelen bieden ten opzichte van hun natuurlijke tweelingstructuur, zoals betere controle over de syntheseroute, de ADMET eigenschappen en het binden aan het doelwit, zijn snelle en convergerende syntheserouten onderontwikkeld. De multi-component reactie (MCR) is een veelbelovende, snelle, en simpele synthese methodologie die toegang bied tot een hoge diversiteit voor de synthese van een grote diversiteit aan macrocyclische componenten. MCRs zijn in staat een grote hoeveelheid aan moleculaire diversiteit te genereren voor complexe macrocyclische structuren tegen lage synthese kosten.

Promotores Prof.dr. A.S.S. Dömling

Co-supervisor: dr. M.R. (Matthew) Groves