Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie A. Gil

Wanneer:vr 14-09-2018 09:00 - 10:00
Waar:Academiegebouw

The relevance of pre-analytical factors in metabolomics and lipidomics research

Standaardisatie pre-analytische aspecten bij metabolomics en lipidomics

Metabolomics en lipidomics zijn snel ontwikkelende onderzoeksgebieden. Door het verbeteren van analytische technieken en methoden voor data-analyse hebben deze wetenschappelijke gebieden aanzienlijke vooruitgang geboekt. Echter, er is een onmiskenbaar gebrek aan standaardisatie van pre-analytische aspecten, zoals de opzet en het ontwerp van experimenten. Deze aspecten hebben een belangrijke impact op het verkrijgen van betrouwbare kwantitatieve data en waren als zodanig de belangrijkste onderzoeksdoelen van Andres Gil Quintero.

Het huidige werk is verdeeld in drie delen. Ten eerste wordt een overzicht gepresenteerd van niet-enzymatische afbraak van de energiemetaboliet/interconversiechemie in metabolomics onderzoek gericht op het centrale koolstofmetabolisme alsmede een overzicht van onderzoek gericht op de stabiliteit van nucleotide-trifosfaten onder veelgebruikte experimentele condities.

Lipiden zijn een specifiek type metabolieten die grofweg 70% van het metaboloom vertegenwoordigen. Zodoende wordt lipidomics momenteel als een afzonderlijke discipline beschouwd. Het tweede deel van dit werk geeft een overzicht van veelvoorkomende valkuilen van lipidomics strategieën waarbij de nadruk ligt op extractie als een cruciale stap in het pre-analytische stadium van lipidenanalyse. Hier wordt een uitgebreide vergelijking tussen een- en tweefase extractiesystemen voor lipidenanalyse gepresenteerd op basis van untargeted lipidomics experimenten.

In het laatste deel wordt translationeel werk beschreven welke het diagnostische en prognostische potentieel toont van circulerend 5-oxoproline als een mogelijke biomarker voor patiënten met hartfalen. Om een beter begrip van de rol van de γ-glutamyl-cyclus in hartfalen te verkrijgen, werden bovendien andere sleutelcomponenten zoals L-glutamaat, gereduceerd en geoxideerd glutathion (GSH en GSSG) kwantitatief geëvalueerd in een muismodel.

printView this page in: English