Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPNews and activitiesAgenda

Promotie I.I.A.F. Abdallah

Wanneer:vr 25-05-2018 09:00 - 10:00
Waar:Academiegebouw

Nieuwe B. subtilis-stam als universele celfabriek voor de productie van waardevolle terpenen

De tweeledige doelstelling van het proefschrift van Ingy Abdallah is het onderzoeken van de grampositieve bacterie Bacillus subtilis als platform voor de productie van terpeen én de verbetering van de biosynthetische routes van terpenen inclusief kernenzymen zoals terpeensynthases.

Terpenen vormen de grootste, meest gevarieerde groep van natuurproducten met talrijke toepassingen als voedingssupplement of geneesmiddel. In de natuur worden de meeste terpenen in lage concentraties aangemaakt, hetgeen betekent dat hun zuivering gepaard gaat met dure extracties en met de consumptie van grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen. Het uitsterven van de natuurlijke bron is soms een reële bedreiging als de hoeveelheid te isoleren verbindingen de marktvraag niet kan dekken, zoals voor het antikankermiddel paclitaxel en het antimalariamiddel artemisinine. Chemische synthese van de meeste terpenen is problematisch en duur als gevolg van de complexiteit van hun structuren. Er is dus een dringende behoefte aan alternatieve methoden voor terpeenproductie. Een van de veelbelovende nieuwe methoden is de engineering van micro-organismen ten behoeve van de productie van terpenen. Als resultaat van Abdallahs onderzoek is nu een nieuwe B. subtilis-stam beschikbaar gekomen, waarin de terpeenbiosyntheseroute succesvol hoog tot expressie is gebracht. Deze “Cell Factory” is gebruikt voor de productie van C30 carotenoïden en de diterpeen voorloper van paclitaxel, taxadiene. Deze nieuwe gastheer kan dienen als een universele cel-fabriek voor de productie van waardevolle terpenen. Het onderzoek van Abdallah is verder verdiept met een analyse van de enzymfamilie van terpeensynthases. Dit heeft geleid tot een veel beter begrip van de structuur-functie relaties van amorphadiene synthase, een sleutelenzym in de productie van artemisinine, en, niet onbelangrijk, tot de  verbetering van de katalytische activiteit.

Promotores Prof.dr. W.J. Quax en Prof.dr. G.J. Poelarends

printView this page in: English