Skip to ContentSkip to Navigation
EducationThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific MasterclassJSM Subsidies
University Medical Center Groningen

JSM subsidies

Junior Scientific Masterclass
Junior Scientific Masterclass

 De Junior Scientific Masterclass (JSM) kent een drietal subsidies die het studenten makkelijker en/of mogelijk maken om wetenschappelijk onderzoek te doen naast hun studie.

Binnen het Bachelor ‘Honours’-traject is het voor tweede en derdejaarsstudenten mogelijk een JSM Proefproject uit te voeren. Bij honorering zal de student gedurende één maand in deeltijd (30%) worden aangesteld als student-assistent en de onderzoeksafdeling kan, onder voorwaarden, een kleine vergoeding voor de gemaakte onderzoekskosten verwerven.

Een JSM stipendium 'Kort buitenland bezoek' stelt een student in staat een langdurige onderzoeksstage in het buitenland, als onderdeel van een JSM Proefproject dan wel MD/PhD-traject, goed voor te bereiden.

Een JSM MD/PhD-traject biedt een student de mogelijkheid en de financiële middelen om de opleiding tot arts of tandarts te combineren met een promotieonderzoek. Studenten wordt zo de kans geboden tegelijkertijd hun studie alsook een promotieonderzoek af te ronden.
 

 

 

 

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09