Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Carolien Woolthuis

Carolien Woolthuis kreeg een beurs van € 7.080 toegekend uit de opbrengsten van de belcampagne voor de Junior Scientific Masterclass en de Topmaster Medical and Pharmaceutical Drug Innovation in mei 2010. Carolien doet onderzoek naar "De eff ecten van veroudering op de genetische opmaak van beenmergstamcellen in relatie tot de ontwikkeling van leukemie".

Micro-array analyse

Het ontstaan van leukemie, ook wel bloedkanker genoemd, is een complex proces, waarbij meerdere (epi)genetische veranderingen tezamen leiden tot de vorming van kankercellen uit beenmergstamcellen. Gezien de sterke toename van leukemie met het stijgen van de leeftijd, kan veroudering worden gezien als één van die belangrijke veranderingen. Er is echter vrijwel niets bekend over verschillen tussen jonge en oude beenmergstamcellen op moleculair vlak. Inzicht in de veroudering van beenmergstamcellen zou kunnen leiden tot een beter begrip van het ontstaan van leukemie en de ontwikkeling van gerichte therapieën. Micro-array analyse is een kostbare, maar efficiënte onderzoeksmethode om verschillen in genexpressie in jonge en oude beenmergstamcellen te bestuderen. Naar verwachting zullen met deze analysemethode verouderings-specifieke genen geïdentificeerd kunnen worden die mogelijk betrokken zijn bij de vorming van leukemie. In vervolgonderzoek kan vervolgens functioneel getest worden wat de betrokkenheid is van deze genen bij leukemische transformatie en veranderingen in herstelmechanismen van genetische schade. De UEF-JSM Talent Grant levert een cruciale bijdrage aan het ophelderen van verouderings-specifieke genen betrokken bij de vorming van leukemie en de ontwikkeling van meer gerichte therapieën.

Veroudering beenmergstamcellen

Carolien: "Een belangrijk deel van het onderzoek binnen mijn MD/PhD-traject richt zich op veroudering van gezonde beenmergstamcellen. Het is een uitdaging om met een beperkte hoeveelheid stamcellen uit beenmerg van vrijwilligers zo veel mogelijk informatie te verkrijgen. Omdat er heel weinig bekend is over de effecten van veroudering op gezond beenmerg, willen we de experimentele opzet nu nog zo breed mogelijk houden. Deze experimenten zijn echter kostbaar omdat door de beperking in het aantal beschikbare cellen hoge eisen aan het materiaal en de apparatuur worden gesteld. Het winnen van de UEF-JSM Talent Grant maakt een grootschalige micro-array analyse mogelijk, waarmee we een brede screening kunnen doen naar de verschillen in genexpressie tussen jonge en oude beenmergstamcellen. De UEF-JSM Talent Grant zal ons onderzoek dus een belangrijke stap verder brengen in de ontrafeling van de effecten van veroudering op beenmergstamcellen."


Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09