Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

TTT-projecten (‘Touch-Try-Teach’)

Inleiding

TTT staat voor ‘Touch-Try-Teach’. Een TTT-project geeft een student een eerste mogelijkheid om te proeven aan wat wetenschappelijk onderzoek doen eigenlijk is. Studenten zijn vrij om zelf te kiezen bij welke medische discipline het TTT-project wordt gedaan. Het onderwerp kan dus helemaal aansluiten bij de individuele interesses. Op individuele basis maken student en begeleider afspraken over het project.

Doelstelling

Het doel van een TTT-project is dat studenten zelfstandig actief betrokken worden bij lopend, klinisch relevant onderzoek. Na afloop heeft de student een idee gekregen van het wetenschappelijk onderzoek dat op deze afdeling van het UMCG plaatsvindt. Hopelijk wordt de student enthousiast voor wetenschap op deze afdeling of één van de andere afdelingen van het UMCG.

Inhoud

Naast de studie geneeskunde of tandheelkunde gaat de student een aantal weken aan de slag bij een onderzoeksafdeling om mee te kijken en zelf, indiviueel, een klein project uit te voeren. Bij een TTT-project wordt de student vaak begeleid door een derdejaarsstudent die een proefproject uitvoert of door een promovendus, bijvoorbeeld een MD/PhD student. Aan het einde van het project worden de resultaten vastgelegd in een verslag dat de vorm heeft van een wetenschappelijk abstract. Dit eindverslag wordt beoordeeld door de JSM Programmagroep. Daarnaast vult de begeleider een beoordelingsformulier in, welke ook bij de JSM ingeleverd moet worden.

ECTS

3

Na afloop van het TTT-project moet binnen 6 maanden na honorering een eindverslag ingeleverd worden om voor 3 EC in aanmerking te kunnen komen.

Programma

Eerstejaarsstudenten geneeskunde en tandheelkunde kunnen een TTT-project doen. Voor de start van het TTT-project wordt een aanvraag ingediend. In deze aanvraag wordt een voorstel voor het onderzoeksonderwerp gedaan en wordt beschreven welke activiteiten de student precies gaat ondernemen bij de betreffende onderzoeksgroep. Het is hierbij niet toegestaan om met meerdere eerstejaarsstudenten aan het zelfde project te werken, een TTT-project is een individueel project.

Aanvragen voor een TTT-project kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend bij de JSM Programmagroep. Voor het schrijven van een aanvraag moet een aanvraagformulier TTT-project gebruikt worden en voor het eindverslag het formulier Eindverslag TTT-project.

Aanmelding

Voor hulp bij het vinden van een onderwerp voor een project kan gebruik worden gemaakt van onze database met onderzoekstopics.

Contactpersoon

dr. Joke van der Mark – van der Wouden
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 15:09
printView this page in: English