Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Overzicht onderwijsprogramma

Onderwijsinstituut, UMCG
Onderwijsinstituut, UMCG

JSM Bachelor 'Honours'-traject*,**
Het JSM Bachelor 'Honours'-traject, dat in september 2006 van start is gegaan, is een uitdagend, wetenschappelijk opleidingstraject additioneel en parallel aan de reguliere geneeskundestudie. Het 'Honours'-traject beoogt gemotiveerde studenten vanaf het eerste studiejaar actief te betrekken bij het (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het 'Honours'-traject wil studenten vroeg in de studie de basisvaardigheden bijbrengen voor een wetenschappelijke carrière als artsonderzoeker.

Onderwijsprogramma

Studiejaar 1
-  JSM nieuwsflits (2 ECTS)
-  Triple-B lectures (6 lectures per jaar) (1 ECTS)
-  Cursus 'literatuuronderzoek, welke strategie?' (1 ECTS)
-  Wetenschapsfilosofie en Epistemologie: een Introductie (3 ECTS)
-  How to conduct science (3 ECTS)
-  TTT-projecten (3 ECTS)

Studiejaar 2
-  Triple-B lectures (6 lectures per jaar) (1 ECTS)
-  Critical Reading Classes (1 ECTS)
-  Science Electives (3 ECTS)
        - ‘Neuroimaging en verliefdheid’ (3 ECTS)
        - ‘B cel lymfomen’ (3 ECTS)
        - ‘Moleculaire biologie van kanker’ (3 ECTS)
        - ‘Biomedical technology for the restoration of function in man’ (3 ECTS)
        - ‘Onderzoek op het grensvlak van lichaam en geest’ (3 ECTS)
        - ‘Nucleaire Geneeskunde’ (3 ECTS)
        - ‘Global Health’ (3 ECTS)
        - ‘Critical Thinking for Dummies’ (3 ECTS)
        - ‘Tandenborstels, tandpastas en mondspoelmiddelen’ (3 ECTS)
        - ‘Chirurgie bij ouderen’ (3 ECTS)
        - ‘De geest verkennen: onderzoek in de psychiatrie’ (3 ECTS)
        - ‘Radiologie’ (3 ECTS)
        - ‘Inleiding computer programmeren in de geneeskunde’ (3 ECTS)
-  Labcursus (4 ECTS)
-  Patient-related Research (1 of 4 ECTS)
-  JSM Don Quixote projectgroepen (2 ECTS)
-  Proefproject (6 + 1 ECTS)

Studiejaar 3
- New drug for heart failure (2 ECTS)
- Critical Reading Classes (1 ECTS)
- Science Electives
          - 'Diagnostics of the future' (3 ECTS)
           - 'Model systems' (3 ECTS)
           - 'Multiple organ failure and the microvasculature: Can we find druggable targets?' (3 ECTS)

-  Scientific Writing Course (2 ECTS)
-  Medische statistiek (2 ECTS)
-  Klinische Epidemiologie (2 ECTS)
-  Introductiecursus 'Projectmanagement' (1 ECTS)
-  Proefdierkunde (4 ECTS)
-  Stralingsbescherming (4 ECTS)
-  Proefproject (6 + 1 ECTS)
-  Wetenschappelijke integriteit: Dilemma's en verleiding (2 ECTS)
-  Science week: COMPASS (3 ECTS)

JSM MD/PhD-traject
Het JSM MD/PhD-traject biedt de mogelijkheid om op een uitdagende en efficiënte manier de opleiding tot basisarts of tandarts te combineren met promotieonderzoek.

*Om in aanmerking te komen voor de eervolle vermelding 'Honours' dient de studenten minimaal 30 EC te behalen binnen het JSM Bachelor 'Honours'-traject, waarbij uit de onderdelen van studiejaar 2 èn van studiejaar 3 ieder minimaal 10 EC moeten worden behaald. Daarnaast moet minimaal 1 proefproject zijn uitgevoerd en dient de cursus Wetenschappelijke integriteit (jaar 3) met goed gevolg te zijn afgesloten. De bacheloropleiding incl. 'Honours'-traject beslaat in totaal minimaal 210 EC.

**Het aantal plaatsen voor verschillende JSM cursussen/activiteiten is beperkt. Studenten dienen zich voor deze cursussen/activiteiten vooraf aan te melden via Nestor. Studenten, die zich voor een cursus/activiteit hebben aangemeld, maar niet kunnen deelnemen, dienen minimaal twee weken voorafgaande aan de cursus/activiteit de JSM hierover te informeren (incl. reden/motivatie). Studenten, die zich te laat afmelden of zonder afmelding niet deelnemen aan een JSM cursus/activiteit, ontvangen een onvoldoende. Studenten, die zich tweemaal ongemotiveerd, te laat en/of niet hebben afgemeld voor een JSM cursus/activiteit kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het Bachelor 'Honours'-traject.

Studenten, die een individuele invulling willen geven aan hun KPP, kunnen in studiejaar 2 en 3 hiervoor ook onderdelen uit het JSM Bachelor 'Honours'-traject doorlopen. Het betreffende onderdeel dient een minimale omvang van 3 EC te hebben en de student dient een aanvraag in te dienen bij de commissie KPP. Indien een onderdeel uit het JSM Bachelor 'Honours'-traject wordt doorlopen in het kader van KPP tellen de studiepunten voor dit onderdeel niet meer mee voor het 'Honours'-traject.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2018 11:37
printOok beschikbaar in het: English