Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Overzicht onderwijsprogramma

Onderwijsinstituut, UMCG
Onderwijsinstituut, UMCG

JSM Bachelor 'Honours'-traject*,**
Het JSM Bachelor 'Honours'-traject, dat in september 2006 van start is gegaan, is een uitdagend, wetenschappelijk opleidingstraject additioneel en parallel aan de reguliere geneeskundestudie. Het 'Honours'-traject beoogt gemotiveerde studenten vanaf het eerste studiejaar actief te betrekken bij het (klinisch-)wetenschappelijk onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het 'Honours'-traject wil studenten vroeg in de studie de basisvaardigheden bijbrengen voor een wetenschappelijke carrière als artsonderzoeker.

Onderwijsprogramma

Studiejaar 1
-  JSM nieuwsflits (2 ECTS)
-  Triple-B lectures (6 lectures per jaar) (1 ECTS)
-  Cursus 'literatuuronderzoek, welke strategie?' (1 ECTS)
-  Wetenschapsfilosofie en Epistemologie: een Introductie (3 ECTS)
-  TTT-projecten (3 ECTS)

Studiejaar 2
-  Triple-B lectures (6 lectures per jaar) (1 ECTS)
-  Critical Reading Classes (1 ECTS)
-  Science Electives (3 ECTS)
'B cel lymfomen’ (3 ECTS)       
‘Nucleaire Geneeskunde’ (3 ECTS)
‘Critical Thinking for Dummies’ (3 ECTS)
‘Chirurgie bij ouderen’ (3 ECTS)
‘De geest verkennen: onderzoek in de psychiatrie’ (3 ECTS)
‘Radiologie’ (3 ECTS)
‘Inleiding computer programmeren in de geneeskunde’ (3 ECTS)
-  Labcursus (4 ECTS)
-  Patient-related Research (1 of 4 ECTS)
-  JSM Don Quixote projectgroepen (2 ECTS)
-  Proefproject (6 + 1 ECTS)

Studiejaar 3
- New drug for heart failure (2 ECTS)
- Critical Reading Classes (1 ECTS)
- Science Electives
'Moleculaire biologie van kanker' (3ECTS)
'Diagnostics of the future' (3 ECTS)
'Model systems' (3 ECTS)
‘B cel lymfomen’ (3 ECTS)
‘Moleculaire biologie van kanker’ (3 ECTS)

'Multiple organ failure and the microvasculature: Can we find druggable targets?' (3 ECTS)

-  Scientific Writing Course (2 ECTS)
-  Medische statistiek (2 ECTS)
-  Klinische Epidemiologie (2 ECTS)
-  Proefdierkunde (4 ECTS)

-  Stralingsbescherming (4 ECTS)
-  Proefproject (6 + 1 ECTS)

-  Wetenschappelijke integriteit: Dilemma's en verleiding (2 ECTS)
-  COMPASS course (3 ECTS)

JSM MD/PhD-traject
Het JSM MD/PhD-traject biedt de mogelijkheid om op een uitdagende en efficiënte manier de opleiding tot basisarts of tandarts te combineren met promotieonderzoek.

*Om in aanmerking te komen voor de eervolle vermelding 'Honours' dient de studenten minimaal 30 EC te behalen binnen het JSM Bachelor 'Honours'-traject, waarbij uit de onderdelen van studiejaar 2 èn van studiejaar 3 ieder minimaal 10 EC moeten worden behaald. Daarnaast moet minimaal 1 proefproject zijn uitgevoerd en dient de cursus Wetenschappelijke integriteit (jaar 3) met goed gevolg te zijn afgesloten. De bacheloropleiding incl. 'Honours'-traject beslaat in totaal minimaal 210 EC.

**Het aantal plaatsen voor verschillende JSM cursussen/activiteiten is beperkt. Studenten dienen zich voor deze cursussen/activiteiten vooraf aan te melden via Nestor. Studenten, die zich voor een cursus/activiteit hebben aangemeld, maar niet kunnen deelnemen, dienen minimaal twee weken voorafgaande aan de cursus/activiteit de JSM hierover te informeren (incl. reden/motivatie). Studenten, die zich te laat afmelden of zonder afmelding niet deelnemen aan een JSM cursus/activiteit, ontvangen een onvoldoende. Studenten, die zich tweemaal ongemotiveerd, te laat en/of niet hebben afgemeld voor een JSM cursus/activiteit kunnen worden uitgesloten van verdere deelname aan het Bachelor 'Honours'-traject.

Studenten, die een individuele invulling willen geven aan hun KPP, kunnen in studiejaar 2 en 3 hiervoor ook onderdelen uit het JSM Bachelor 'Honours'-traject doorlopen. Het betreffende onderdeel dient een minimale omvang van 3 EC te hebben en de student dient een aanvraag in te dienen bij de commissie KPP. Indien een onderdeel uit het JSM Bachelor 'Honours'-traject wordt doorlopen in het kader van KPP tellen de studiepunten voor dit onderdeel niet meer mee voor het 'Honours'-traject.

Laatst gewijzigd:10 september 2018 09:49
printView this page in: English