Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Medical SciencesJunior Scientific Masterclass
University Medical Center Groningen

Wetenschapsfilosofie en Epistemologie: een Introductie

Inleiding

Hoe en op welke gronden wordt in de wetenschap zin van onzin gescheiden? Hoe weten we dat we echt iets weten? Hoe zit het met de waarheidsaanspraken van sociale wetenschappen? En hoe ‘hard’ en objectief zijn de restulaten van de ‘exacte’ wetenschap eigenlijk? Deze en andere fundamentele (filosofische) vragen staan central in deze introductiecursus wetenschapsfilosofie.

Doelstelling

Bekend raken met grondbegrippen epistemologie (kennisleer)

Verkrijgen van inzicht in belangrijkste stromingen binnen de wetenschapsleer (o.a. Wiener Kreis, Karl Popper,Thomas Kuhn, Bruno Latour)

Toepassen van theorie bij het beoordelen van gepubliceerde medisch wetenschappelijke papers.

Inhoud

Werkcolleges, voorbereidende literatuur-opdrachten, verwerkingsopdrachten.

ECTS

3

Programma

De cursus omvat 5 of 6 (zie Nestor) interactieve bijeenkomsten van 2½ uur. De bijeenkomsten zijn verplicht, evenals het maken van alle opdrachten.

De literatuur wordt een maand voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Aanmelding

Eerstejaarsstudenten (minimal 8 en maximaal 16) van de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde kunnen zich inschrijven op Nestor.

Contactpersoon

drs Menno de Bree , docent Medische Ethiek en Filosofie,
e-mail: m.de.bree@umcg.nl

Laatst gewijzigd:02 november 2016 15:08
printView this page in: English